Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ny inspirationspjece om, hvordan borgere i kanten af arbejdsmarkedet kan opnå ordinære løntimer

04-01-2017

En ny pjece giver inspiration til, hvordan man som kommune kan arbejde mere målrettet med at skabe ordinære løntimer til borgere i kanten af arbejdsmarkedet.

Styrelsen for Arbejdsmarkedet og Rekruttering har udarbejdet en pjece med eksempler fra kommuner, som arbejder målrettet med at generere ordinære løntimer til borgere i kanten af arbejdsmarkedet.

Erfaringerne fra styrelsens projekter viser, at selv få ordinære løntimer kan øge motivationen og troen på arbejde. Intentionen med pjecen er at inspirere de kommuner, der ønsker at udvikle deres indsats for borgere i kanten af arbejdsmarkedet.

I pjecen kan man læse om jobcentre, der er kommet godt i gang, og man kan se eksempler på aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og borgere i ressourceforløb, der har fået job med få ordinære timer. I pjecen finder man også en tjekliste med opmærksomhedspunkter og lovgivning, som er vigtige i processen for at komme godt i gang.

Inspirationspjece: "Hvordan opnår borgere i kanten af arbejdsmarkedet ordinære løntimer?"

Flere cases

Der er også lavet tre 1-sides historier med andre cases end i pjecen:

Læs case fra Hedensted: Sådan samarbejder Jobcenter Hedensted med lokale virksomheder om at skabe job med få ordinære timer

Læs case fra Aarhus: Sådan hjælper Jobcenter Aarhus aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere på vej mod beskæftigelse

Læs case fra Vejle: Vi er ikke et praktikcenter – vi er et jobcenter!