Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Beskæftigelsesrådets forslag til bekæmpelse af mangel på kvalificeret arbejdskraft

04-10-2017

Beskæftigelsesrådet har den 4. oktober 2017 fremsendt konkrete forslag til beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen til bekæmpelse af mangel på kvalificeret arbejdskraft.

Pressemeddelelse

Det danske arbejdsmarked er inde i en positiv udvikling med stigende beskæftigelse og en faldende ledighed for mange grupper. Samtidig oplever virksomhederne i stigende omfang, at manglen på kvalificerede medarbejdere er en produktionsbegrænsende faktor.

Beskæftigelsesrådet (BER) ser det som en fælles opgave for alle de involverede på arbejdsmarkedet at arbejde på et fortsat dynamisk og velfungerende arbejdsmarked i Danmark.

De redskaber, som kommunerne har til rådighed i beskæftigelsesindsatsen, skal gøres mere effektive til at forebygge og bekæmpe mangel på kvalificeret arbejdskraft.

Efter BER’s vurdering kan målrettede initiativer med afsæt i virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft give et vigtigt bidrag til en fortsat stigende beskæftigelse. Det kan ske ved at fokusere på udvalgte grupper, som fylder meget blandt ydelsesmodtagere, fx nyuddannede og ufaglærte.

Derfor foreslår BER ministeren, at der tages politiske initiativer inden for følgende områder:

  • Dimittendledigheden skal bringes ned
  • Løft i opkvalificeringen af ledige
  • Styrket indsats for at inkludere flere på kanten af arbejdsmarkedet
  • Flere gode år på arbejdsmarkedet.

Beskæftigelsesrådet har den 4. oktober 2017 fremsendt rådets konkrete forslag til beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen.

Formand for BER Lene Espersen udtaler:

”Det er en fælles udfordring at sikre, at vi har nok kvalificeret arbejdskraft i Danmark. Det er vigtigt for både arbejdstagere og arbejdsgivere. Derfor håber jeg også, at ministeren er klar til at lytte, når Beskæftigelsesrådet kommer med de her anbefalinger i enighed.

Vi har i Beskæftigelsesrådet fokuseret vores forslag på områder, hvor vi kan se, at der stadig er ledige arbejdstagere, som kan løse efterspørgslen. Og på rådets vegne kan jeg kun sige, at parterne er klar til at trække i arbejdstøjet og drøfte med ministeren, hvordan forslagene kan implementeres i praksis.”

Download BER's brev til beskæftigelsesministeren vedr. initiativer til bekæmpelse af mangel på kvalificeret arbejdskraft (pdf) (nyt vindue)

Bilag:

Download BER's forslag til initiativer til bekæmpelse af mangel på kvalificeret arbejdskraft (pdf) (nyt vindue)

Kontakt: Formand for BER Lene Espersen, tlf.: 23 27 69 26