Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Implementeringsrådet sender 12 anbefalinger til regeringen

13-10-2017

Implementeringsrådet har netop sendt 12 anbefalinger til regeringen. Anbefalingerne skal mindske overimplementering og sikre mere erhvervsvenlige EU-regler i Danmark.

Implementeringsrådet opfordrer i en af 12 nye anbefalinger regeringen til at gøre en særlig indsats for at varetage danske hensyn, når der bliver udformet nye regler i EU. Rådet opfordrer regeringen til at arbejde for et offentligt/privat samarbejde om at gøre offentlige data frit tilgængelige, hvis de er af almen interesse. En bedre adgang til data vil åbne en række nye forretningsmuligheder for erhvervslivet.

Fire anbefalinger skal sikre, at nye EU-regler implementeres effektivt i dansk lovgivning. Her anbefaler Implementeringsrådet bl.a., at myndighederne har fokus på at inddrage interessenterne på et tidligt tidspunkt i forbindelse med implementering af to nye forordninger om medicinsk udstyr. Desuden bør myndighederne være opmærksomme på risikoen for forsinkelser i implementeringen pga. forordningernes krav til kapaciteten hos de myndigheder, som skal godkende nye produkter.

Endelig opfordrer rådet regeringen til at foretage syv nabotjek af, om visse EU-regler er implementeret mere erhvervsvenligt i andre lande. Rådet ønsker bl.a. en undersøgelse af antallet af registre til transport af foder og fødevarer i andre lande for at kunne vurdere om de tre danske registre kan koordineres eller sammenlægges. Rådet ønsker også et nabotjek af, hvordan andre lande regulerer modermælkserstatninger og tilskudsblandinger efter den generelle hygiejneforordning, hvor reglerne er mindre restriktive end de danske regler.

Næste møde i Implementeringsrådet afholdes onsdag den 6. december 2017.

Download anbefalingerne fra Implementeringsrådet (pdf) (nyt vindue)

Kontakt: Formand for Implementeringsrådet, Paul Mollerup, tlf. 33 43 70 10 eller 51 34 20 30.

Læs mere om Implementeringsrådet