Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Branchenetværk – et nyt indsatsområde for at afhjælpe rekrutteringsudfordringer

10-11-2017

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering søsætter en række branchenetværk, der samler centrale aktører i en fælles indsats for at afhjælpe virksomhedernes rekrutteringsudfordringer.

”Det bedste er, at vi har virksomhederne med”, siger afdelingsleder Kate Fønsskov fra Jobcenter Brøndby om det nye branchenetværk på transportområdet i Hovedstadsområdet, som hun er tovholder for.

Jobcentrene i Østdanmark er i færd med at etablere en række branchenetværk sammen med Arbejdsmarkedskontor Øst i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Formålet er at samle aktørerne, der i fællesskab kan medvirke til at afhjælpe virksomhedernes voksende rekrutteringsudfordringer. Netværkene består af jobcentre, a-kasser/faglige organisationer, uddannelsesinstitutioner – og ikke mindst virksomheder.

Der er nedsat følgende netværk:

  • Godstransport – ét netværk på Sjælland og ét i Hovedstaden
  • Bygge & anlæg på Sjælland
  • Hotel, Restauration og Rengøring på Sjælland
  • Butik & Detail i Hovedstaden
  • Køkken & Kantine i Hovedstaden
  • Rengøringsnetværk i Hovedstaden er under overvejelse.

Hvert netværk har et jobcenter som tovholder. Arbejdsmarkedskontor Øst koordinerer arbejdet og udmønter sammen med deltagerne i netværkene de besluttede aktiviteter.

De to transportnetværk har holdt deres første møder, mens de øvrige netværk mødes første gang i løbet af november og december 2017.

”Allerede på transportnetværkets første møde besluttede vi at udarbejde en beskrivelse af de forskellige jobprofiler, der er i branchen”, siger Kate Fønsskov. ”En chauffør er nemlig ikke altid bare en med stort kørekort, der kører en lastbil. Det kan være chauffører, der kører grus fra grusgrave til byggepladser. Chauffører, der kører med pakker og har meget kundekontakt og skal ind og ud af lastbilen 50 gange om dagen. Og chauffører, der skal kunne finde ud af at agere i den københavnske jungle af smågader, vejarbejde og sure medtrafikanter. Alt sådan noget finder man ud af, når virksomhederne sidder med rundt om bordet og fortæller om deres opgaver og kompetencekrav”, siger Kate.

Efter udarbejdelse af jobprofilerne vil transportnetværket sætte gang i en screening af de ledige, der søger chaufførjob, for at få dem afklaret til disse job, formidlet til ledige stillinger og om nødvendigt givet de kurser, de måtte mangle.

”Det er positivt, at det er lykkedes at samle alle aktørerne, og at virksomhederne gerne vil med ind i et samarbejde med os”, siger Marianne Sumborg, arbejdsmarkedsdirektør i Arbejdsmarkedskontor Øst. ”Når virksomhederne fortæller os, hvad de helt konkret har brug for af nye medarbejdere og kompetencer m.m., kan jobcentre, a-kasser og erhvervsskoler meget bedre tilrettelægge indsatsen – ikke mindst over for de ledige, så den bedst muligt matcher de behov, der er i virksomhederne. Dette er måden at afhjælpe rekrutteringsudfordringerne bedst muligt på”.