Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Jobbarometeret bruges med succes som værktøj i jobrettede samtaler med ledige

30-11-2017

Jobbarometeret giver et aktuelt billede af de jobmuligheder, jobcentrets ledige har, og værktøjet er blevet en del af hverdagen i Jobcenter Haderslev.

Jobbarometeret fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering gør det muligt at få et overskueligt billede af jobsituationen på det regionale arbejdsmarked med udgangspunkt i det enkelte jobcenters sammensætning af ledige.

I Jobcenter Haderslev er Jobbarometeret blevet en del af hverdagen. Her hænger Jobbarometeret i modtagelsesområdet, så besøgende i centeret kan se de stillinger, der er gode jobmuligheder i – foruden beslægtede stillinger.

Karen Margrethe Vester fra Jobcenter Haderslev siger: ” Jobbarometeret er blevet taget rigtig god imod blandt vore kollegaer, som har givet udtryk for, at det har været et nyttigt værktøj under samtalerne med ledige”.

Jobbarometeret bruges både i forbindelse med informationsmøderne for alle nyledige og i virksomhedskonsulenternes daglige arbejde.

Værktøj til vejledning i den jobrettede samtale

Jobbarometeret kan downloades fra star.dk og anvendes i samtalen med den ledige. På den måde har sagsbehandler og ledig et fælles udgangspunkt til at drøfte den lediges muligheder for at få job.

Jobbarometret er brugbart, når der skal vejledes om jobmuligheder, mobilitet (geografisk eller fagligt) eller som afsæt for en snak om opkvalificering, kurser eller lign. Dette uanset om den ledige er nyledig, dimittend, langtidsledig eller jobparat kontanthjælpsmodtager.

Jobbarometerets forside opdateres løbende med oplysninger om, hvilke job de ledige i jobcenteret er arbejdssøgende inden for. Bagsiden af Jobbarometeret giver et billede af virksomhedernes efterspørgsel inden for det relevante regionale arbejdsmarkedsråds område. Fremover vil Jobbarometeret blive opdateret den sidste hverdag i måneden. Næste gang er dog først den 4. januar 2018, da den nye arbejdsmarkedsbalance for første halvår 2018 skal indarbejdes i Jobbarometeret.

Find dit Jobbarometer