Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ny pulje skal afprøve en håndholdt indsats i ressourceforløb

17-11-2017

Kan en reduceret sagsmængde for koordinerende sagsbehandlere give en mere fokuseret indsats for borgere i ressourceforløb?

En ny ansøgningspulje har til formål at afprøve, om en reduktion i sagsmængden for de koordinerende sagsbehandlere i jobcentrene vil skabe positive resultater i form af en mere fokuseret indsats for borgeren.
 Formålet med puljen er at give sagsbehandlere mere tid til en håndholdt indsats over for borgere i ressourceforløb, så borgerne ikke oplever passive perioder eller stilstand i deres ressourceforløb. Den koordinerende sagsbehandler skal derfor tidligt i forløbet tilrettelægge en jobrettet plan, der sigter mod beskæftigelse, uddannelse eller ordinære løntimer for borgeren. 

Der er afsat 21 mio. kr. til ansøgningspuljen ”Håndholdt indsats i ressourceforløb” i 2017-18. Heraf er 2 mio. kr. afsat til ekstern evaluering. Midlerne er en del af satspuljeaftalen for 2017. Puljen kan ansøges af kommuner. Der er ansøgningsfrist mandag den 11. december 2017 kl. 12.00.

Læs mere om puljen ”Håndholdt indsats i ressourceforløb”