Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Politisk udspil om forenkling af beskæftigelsesindsatsen

15-11-2017

Regeringen har fremlagt et udspil med en række forslag, der skal forenkle beskæftigelsesindsatsen.

Grundelementerne i regeringens udspil er flere ens regler på tværs af målgrupper, flere digitale løsninger for virksomheder samt færre og mere enkle proceskrav, som giver kommunerne større frihed til at tilrettelægge indsatsen for den enkelte borger.

Regeringens udspil er bredt forankret og skabt på baggrund af et dybdegående analysearbejde og en inddragende proces, hvor alle relevante interessenter efter opfordring fra beskæftigelsesministeren er kommet med givtige input. Borgere, virksomheder, kommuner, a-kasser og en lang række organisationer har leveret hundredvis af indspark til regeringen.

Læs mere om regeringens udspil til en forenkling af beskæftigelsesindsatsen (nyt vindue)