Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Virksomhedsoverblikket opdateret med nye månedlige tal

22-11-2017

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har opdateret værktøjet Virksomhedsoverblikket med nye data om de lokale virksomheder.

Mere end 60 jobcentre og tæt ved 400 medarbejdere har anmodet om at få adgang til Virksomhedsoverblikket siden værktøjet blev lanceret 23. oktober. Virksomhedsoverblikket samler hver måned en lang række relevante aktuelle data om lokale og regionale virksomheder – nu også data om:

  • jobopslag frem til og med oktober 2017
  • forløb med støttet beskæftigelse til og med september 2017
  • arbejdskraftsreserven til og med september 2017.

Ved den seneste opdatering har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering derudover foretaget indholdsmæssige ændringer vedr. arbejdskraftreserven.

Tidligere viste Arbejdskraftreserven i Virksomhedsoverblikket det vægtede antal personer, der udbyder deres arbejdskraft inden for et givent område. Fremadrettet vil personer i Virksomhedsoverblikket tælle som 1 hel person inden for hver af de stillingskategorier, man søger job inden for. Ændringen er foretaget på baggrund af flere jobcentres ønske om det.

Understøtter den virksomhedsrettede indsats

Virksomhedsoverblikket er udviklet for at understøtte virksomhedskonsulenterne i det opsøgende arbejde.

Værktøjet samler relevante data om aktive virksomheder. Man kan således både finde oplysninger om de virksomheder, man allerede har et samarbejde med, og om de virksomheder, som man i dag ikke har et samarbejde med. Her kan Virksomhedsoverblikkets specifikke oplysninger om den enkelte virksomhed hjælpe til at kvalificere kontakten.

Søgninger i Virksomhedsoverblikket kan også hjælpe sagsbehandlere med at guide ledige ud i relevante job.

Når du søge efter virksomheder, vælger du en given stillingsbetegnelse. På baggrund af data om den enkelte virksomhed prioriterer søgningen de virksomheder, der vurderes mest relevante at kontakte, og de vises øverst i Virksomhedsoverblikket.

Læs mere om søgninger i Virksomhedsoverblikket, find relevante vejledninger og guides eller se, hvordan du får adgang til værktøjet