Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Arbejdsaftale skaber resultater i særligt tilrettelagte virksomhedsforløb

18-12-2017

Gode praktikforløb, der bringer borgerne nærmere løntimer, kræver klare aftaler. Svendborg Kommune har gode erfaringer med arbejdsaftaler i særlig tilrettelagte virksomhedsforløb.

I projektet særlig tilrettelagt virksomhedsforløb (STV) skal der indgås en arbejdsaftale mellem borger og virksomhed ved starten af virksomhedsforløbet. Aftalen skal sikre enighed om opgaver, arbejdstid og mål for forløbet. Svendborg Kommune har gode erfaringer med at bruge arbejdsaftalen:

”Med arbejdsaftalen sætter vi sammen med borgeren og virksomheden mål for borgerens indsats, som vi kan følge op på. Den giver os alle en konkret og målrettet dialog om borgerens progression”, fortæller projektleder Lene Holm og virksomhedskonsulent Merete Lundtang fra Svendbog.

En fælles aftale

Når en borger i målgruppen skal i et praktikforløb, har virksomhedskonsulenten i Svendborg en arbejdsaftale med til første møde. Sammen finder virksomhedskonsulent, borger, sagsbehandler og virksomhed ud af, hvad borger skal lave i forløbet, samt mål med praktik. Det kan f.eks. være at opnå løntimer eller bestemte kompetencer.

Derudover enes man om konkrete delmål for borgerens indsats og for, hvad borgeren skal yde for at få løntimer på virksomheden.

Når disse forhold er afklaret, skrives det ind i arbejdsaftalen, som overdrages til borgeren. Det er som udgangspunkt borgerens arbejdsaftale. De fleste arbejdsaftaler bliver dog liggende i virksomheden, tilgængelig for begge parter. Ved de efterfølgende møder gøres der status på aftalen og borgerens fremskridt i forhold til at nå målene med praktikken.

Øvelse gør mester

I Svendborg Kommune tog det ikke lang tid at lave arbejdsaftalen, men længere tid at komme i gang med at bruge den. Der var overvejelser om, hvorvidt aftalen ville være besværlig for virksomhederne. I kommunens Virksomhedsservice var man heller ikke vant til at arbejde med så konkrete mål for et praktikforløb.
Derfor øvede virksomhedskonsulenterne sig sammen på at bruge aftalen, på at sætte konkrete mål og på at tale om ordinære timer.

I dag er der i Svendborg Kommune ikke tvivl om, at arbejdsaftalen er et godt redskab. Ifølge Lene og Merete er det tydeligt for borgerne, hvorfor de er i praktik, og hvad der forventes af både dem og virksomhederne. Delmålene i aftalen sikrer også, at den løbende opfølgning på aftalen bliver konkret og målrettet. De fortæller:

”Borgerne oplever succes i den løbende opfølgning. De kan følge fremdrift i vurdering af deres arbejde, og det er klart, hvad de skal gøre for at komme videre. De kan godt lide at se, at de rykker.”

Virksomhedskonsulenterne oplever, at de bliver taget mere seriøst af virksomhederne, når der sættes tydelige mål for samarbejdet i aftalen. Det er samtidig en løftestang til at tale om løntimer, at der sættes mål for, hvad borgeren skal kunne for at nå derhen.

Lene og Merete tøver ikke med at opfordre alle jobcentre til at bruge en arbejdsaftale, da det har givet mening og retning i Svendborg Kommune. Erfaringer med at bruge aftalen er så gode, at kommunen nu overvejer at udbrede den til flere målgrupper.

Læs Svendborg kommunes arbejdsaftale (pdf) (nyt vindue)

Puljen Særlig Tilrettelagt Virksomhedsforløb - FL § 17.46.65.10