Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Der kan nu indsendes ansøgninger for 2018 til puljen Selvaktiveringsgrupper for seniorer

15-12-2017

I selvaktiveringsgrupperne kan ikke-beskæftigede, jobsøgende over 50 år hjælpe hinanden tilbage på arbejdsmarkedet. Der er afsat midler til puljen i 2018 og 2019 i finanslovsforslaget.

I finanslovsforslaget er der afsat 6,4 mio. kr. i 2018 og 3,2 mio. kr. i 2019 til Selvaktiveringsgrupper for seniorer. Med forbehold for, at finansloven vedtages, opslås puljen allerede nu for at sikre kontinuiteten i de eksisterende seniornetværk.

Formålet med puljen er, at jobsøgende over 50 år skal hjælpe hinanden tilbage på arbejdsmarkedet efter princippet hjælp til selvhjælp.

Målgruppen er ikke-beskæftigede, jobsøgende over 50 år. Mindst 25 medlemmer fra målgruppen kan gå sammen og stifte en forening (et seniornetværk), hvorefter seniornetværket kan søge om tilskud fra puljen.

Der er for øjeblikket 23 selvstændige seniornetværk fordelt over hele landet. Jobsøgende over 50 år kan blive medlem. Som medlem er man med til at skabe kontakt til virksomheder og øvrige jobsøgende seniorer i lokalområdet.

Se de nærmere retningslinjer for tilskud under puljeopslaget.