Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Jobparate kontanthjælpsmodtagere selvbooker

08-12-2017

Jobcentre, som deltager i projekt Jobrettet samtale, lykkes med at få jobparate kontanthjælpsmodtagere til at selvbooke.

De 18 jobcentre, der deltager i projekt Jobrettet samtale, har siden projektstart i februar 2017 haft fokus på bl.a. selvbooking for de jobparate kontanthjælpsmodtagere. Den målrettede indsats har betydet en stor stigning i antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere, som selvbooker. Projektkommunerne har en gennemsnitlig selvbookingsprocent på 35 pct., hvor gennemsnittet for landets øvrige kommuner udgør 13 pct.

Hvorfor selvbooking?

Selvbooking handler om bemyndigelse af borgeren. Når borgeren oplever at få medejerskab over sit samtaleforløb på jobcentret, øges tilfredsheden og motivationen.

Fordi borgeren selv kan vælge tidspunkt for mødet, øges fremmødeprocenten og borgeren opnår større frihed. Den større frihed motiverer borgeren til en aktiv indsats. Det resulterer i sidste ende i den bemyndigelse, som både borgeren og sagsbehandleren ønsker.

Medarbejdernes tilgang smitter af på borgeren

I Lyngby-Taarbæk Kommune oplever medarbejderne, at selvbooking er en fordel, både for dem selv og borgerne. Det giver stor opbakning til systemet. Det er jobcentrets klare indtryk, at medarbejdernes tro på selvbooking smitter af på borgerne, som derfor i højere grad selvbooker.

”Når selvbooking giver mening for os, giver det også mening for borgerne”, siger Gitte Buurgaard Westh, projektleder hos Lyngby-Taarbæk Kommune.

Ledelsens fokus er afgørende

Ifølge Anders Barkholdt, afdelingsleder i Jobcenter Assens, fastholdes fokus i afdelingen bl.a. gennem et stærkt ledelsesmæssigt fokus på selvbook og gennem den konstante italesættelse af vigtigheden af selvbooking overfor medarbejderne.

”Vi har i Jobcenter Assens skabt nogle enkle arbejdsgange, der går hånd-i-hånd med den daglige drift, og som sikrer, at hele afdelingen har taget et fælles ejerskab af projekt Jobrettet samtale, hvilket viser sig i vores selvbookingresultater”, udtaler Anders Barkholdt, afdelingsleder i Jobcenter Assens.

Ønsker du at vide mere om, hvordan man er lykkedes med selvbooking, er du velkommen til at kontakte:

Gitte Buurgaard Westh, projektleder i Jobcenter Lyngby-Taarbæk, gitbw@ltk.dk, tlf.: 45973230

Anders Barkholdt, afdelingsleder i Jobcenter Assens, anbar@assens.dk, tlf.: 64747004 / 29460319

Læs mere om projekt Jobrettet samtale