Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Lovforslag vedrørende kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag

22-12-2017

L 89 er den 20. december 2017 vedtaget i Folketinget.

Lovforslaget bygger på Aftale om flere år på arbejdsmarkedet indgået mellem Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti den 20. juni 2017.

Aftale om flere år på arbejdsmarkedet er indgået, da danskernes levetid fortsætter med at stige. Denne positive udvikling skal understøttes af en række ændringer, som sikrer, at det bedre kan betale sig at blive på arbejdsmarkedet. Udbetalingen af efterløns- og fleksydelsesbidragene er med til at øge beskæftigelsen på arbejdsmarkedet, også blandt de ældre.

Formålet med lovforslaget er, at gøre det muligt for borgere, som har indbetalt efterløns- eller fleksydelsesbidrag at få disse indbetalte bidrag udbetalt kontant og skattefrit. Dette kan ske såfremt borgeren:

  • ikke har nået folkepensionsalderen på tidspunktet for ansøgningen,
  • skriftligt fravælger efterløns-eller fleksydelsesordningen.

Herudover er det en betingelse, at arbejdsløshedskassen eller Udbetaling Danmark har modtaget en skriftlig ansøgning fra borgeren i perioden fra den 1. januar 2018 til og med den 30. juni 2018. Tilsvarende er det en betingelse for udbetalingen, at man ikke er overgået til efterløn eller fleksydelse.

Lovforslaget gør det muligt for personer, som har indbetalt efterløns- eller fleksydelsesbidrag fra 1999 og frem til og med 22. juni 2017, at få indbetalte bidrag udbetalt skattefrit. Indbetalinger foretaget efter denne skæringsdato kan fortsat tilbagebetales, dog fratrukket en afgift på 30 pct.

Tilbagebetalingsordningen følger i høj grad de samme principper som tilbagebetalingsordningen i 2012.

Udbetaling Danmark og a-kasserne vil udsende information til personer, som de har registreret med indbetalte bidrag, om muligheden for at få skattefri udbetaling af tidligere indbetalte bidrag.

Loven træder i kraft den 1. januar 2018.