Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ny ansøgningspulje skal hjælpe ledige seniorer tilbage på arbejdsmarkedet gennem vikarbureauer

01-12-2017

Puljen til særlig indsats for ledige over 50 år skal hjælpe ledige seniorer tilbage på arbejdsmarkedet gennem vikarbureauer.

Der er med beskæftigelsesreformen afsat 10,2 mio. kroner i 2017 til særlige indsatser til ledige over 50 år. Puljen udmeldes hermed til at igangsætte projekter, der skal hjælpe seniorer tilbage på arbejdsmarkedet gennem et samarbejde mellem jobcentre og vikarbureauer.

De puljestøttede projekter skal bygge på erfaringer fra det netop afsluttede projekt ”Tre hovedveje til job”, hvor hovedvej 2 – vikarsporet, som blandt andet at samarbejdet med vikarbureauer – har et særligt potentiale som en vej ind på arbejdsmarkedet for borgere, der er afklaret om egne kompetencer, herunder
 seniorer.

Evaluering af projekt Tre hovedveje til job

Jobcenter og vikarbureau(er) skal i projekterne samarbejde om at få ledige dagpengemodtagere over 50 år i ordinær beskæftigelse gennem vikarjob.

Projekterne skal tage udgangspunkt i den etablerede viden om virksomhedsrettede indsatser og det gode match mellem borgerens kompetencer og jobønsker, og vikarbureauets rekrutteringsbehov. Dette skal foregå i et tæt og formaliseret samarbejde mellem de deltagende jobcentre og vikarbureauer.

Puljen kan søges af alle landets jobcentre. Det forventes at give tilskud til 12 til 15 kommuner.

Der er ansøgningsfrist d. 18. december.

Målgruppen for projektet er ledige dagpengemodtagere over 50 år.

Projektperioden løber fra d. 22-12-2017 til d. 31-03-2019.

Læs mere om puljen til særlig indsats for ledige over 50 år