Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Nye lønsumsgrænser og præmier for sygeforsikringsordningerne

06-12-2017

Der er udstedt en ny Bekendtgørelse om regulering af grænser og præmier i forsikringsordningerne for private arbejdsgivere og selvstændige erhvervsdrivende.

Hvert år reguleres lønsumsgrænser og præmier for ordningerne for sygedagpengeforsikring. Der er fastsat nye beløbsgrænser og præmier i en ny bekendtgørelse, der træder i kraft den 1. januar 2018.

Sygedagpengeforsikring for mindre private arbejdsgivere

For mindre private arbejdsgivere skal de samlede præmier til sygedagpengeforsikringen dække 80 procent af udgifterne til ordningen. Bidragssatsen for 2018 er fastsat til 0,71 procent af de forsikrede arbejdsgiveres lønsum.

Det er kun mindre private virksomheder med en samlet lønsum under et bestemt beløb, der kan være medlemmer af ordningen. Grænsen for optagelse i ordningen udgør 7.525.000 kr. i 2018. Grænsen for udelukkelse udgør 9.288.000 kr.

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende

De samlede præmier til sygedagpengeforsikringen for selvstændige erhvervsdrivende skal dække 55 procent af udgifterne til ordningen, hvis der er sikret sygedagpenge fra tredje fraværsdag. Tallet er 85 procent, hvis der er sikret sygedagpenge fra første fraværsdag.

Hvis der er ret til sygedagpenge fra tredje fraværsdag, udgør den årlige præmie:

  • 2.787 kr., hvis der er sikret ret til fuld sats
  • 1.858 kr., hvis der er sikret ret til 2/3 sats.

Hvis der er sikret ret til sygedagpenge fra første fraværsdag, udgør den årlige præmie:

  • 4.305 kr., hvis der er sikret ret til fuld sats
  • 2.870 kr., hvis der er sikret ret til 2/3 sats.

Vær opmærksom på, at præmierne for selvstændige først træder i kraft den 1. april 2018. Det skyldes, at forsikringsåret for selvstændige går fra den 1. april til den 31. marts.

Spørgsmål til sygeforsikringsordningerne

Sygedagpengeforsikringerne er frivillige forsikringsordninger for selvstændige erhvervsdrivende og mindre private arbejdsgivere. Spørgsmål om ordningerne kan rettes til Udbetaling Danmark, som administrerer ordningerne. Du kan læse mere om ordningerne på virk.dk