Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Regler om orlov til fædre og medmødre bliver mere fleksible

04-12-2017

Den 1. januar 2018 indføres nye regler, som gør det muligt for fædre og medmødre at afholde de to ugers fædre- eller medmødreorlov mere fleksibelt.

Fædre og medmødre har ret til at holde to ugers orlov i de første 14 uger efter barnets fødsel eller modtagelse i hjemmet. Det fremgår af barselsloven. Fra 1. januar 2018 kan de to ugers orlov for lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende holdes mere fleksibelt, da de ikke længere skal holdes i sammenhængende perioder.

For en lønmodtager betyder de nye regler, at der kan indgås aftale med arbejdsgiveren om, at orloven deles op. Det kan f.eks. aftales, at orloven afholdes i hele uger eller på enkelte dage inden for de første 14 uger efter barnets fødsel.

Selvstændige kan frit placere de to ugers orlov inden for 14 ugers perioden.

Ledige skal fortsat holde de to ugers fædre- eller medmødreorlov i en sammenhængende periode efter barnets fødsel eller modtagelse i hjemmet.

Adoptivforældre får samme mulighed som biologiske forældre for at afholde de to ugers orlov i ikkesammenhængende perioder, hvis de er lønmodtagere eller selvstændigt erhvervsdrivende.