Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Virksomheder har især rekrutteringsudfordringer i bygge- og anlægsbranchen

En ny undersøgelse viser, at virksomhedernes udfordringer med at rekruttere arbejdskraft især er inden for bygge- og anlægsbranchen.

På det danske arbejdsmarked er rekrutteringsudfordringerne især udtalte indenfor bygge- og anlægsbranchen. Det viser en ny undersøgelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Undersøgelsen giver et øjebliksbillede af virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2017, og den beskriver omfanget og karakteren af manglen på arbejdskraft.

Undersøgelsens resultater:

  • Der har i efteråret 2017 været 20.000 forgæves rekrutteringer. Det er et uændret niveau i forhold til efteråret 2016, hvor der blev rapporteret om 19.800 forgæves rekrutteringer. Stigningstakten i antal forgæves rekrutteringer er aftaget sammenlignet med året før, hvor stigningstakten i efteråret 2016 var på 10 pct. opgjort i forhold til efteråret 2015.
  • I alt 8 procent af landets virksomheder har oplevet udfordringer i forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere. Det svarer til, at hver fjerde virksomheder med behov for at rekruttere har haft rekrutteringsudfordringer.
  • Rekrutteringsudfordringerne er udtalt i branchen Bygge og anlæg, hvor rekrutteringsudfordringerne er vokset siden efteråret 2016. Det gælder såvel antalsmæssigt som relativt i forhold til beskæftigelsen og i alle regioner undtagen Bornholm.
  • De fem stillingsbetegnelser, der under ét for alle brancher oftest er søgt besat forgæves, er: tømrere, murere, elektrikere, specialarbejdere indenfor jord og beton og bygningsmalere. Disse stillingsbetegnelser er alle indenfor Bygge og anlæg.
  • Blandt de virksomheder, som har rekrutteret forgæves, er det i gennemsnit 29 pct., der oplever produktionsbegrænsninger som følge af mangel på arbejdskraft.
  • Undersøgelsen påviser ikke aktuelt stigende rekrutteringsudfordringer, men understreger behovet for tæt overvågning af situationen.

Fakta om undersøgelsen

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har i efteråret 2017 gennemført en undersøgelse, hvor ca. 14.700 virksomheder (svarende til 73 pct. af de adspurgte virksomheder) har svaret på, om de har haft problemer med at rekruttere nye medarbejdere. Virksomhederne i undersøgelsen repræsenterer ca. 43 pct. af landets samlede beskæftigelse. Surveyen giver et aktuelt billede af rekrutteringssituationen for 900 stillingsbetegnelser i hvert af de otte områder under de regionale arbejdsmarkedsråd.

Download undersøgelsen: Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Efterår 2017 (pdf) (nyt vindue)