Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Regeringen foreslår jobpræmie i en 2-årig periode til langtidsledige

28-02-2017

Regeringen foreslår i et nyt lovforslag, at personer med langvarig ledighed skal kunne modtage jobpræmie i op til 18 måneder.

Regeringen har den 10. februar 2017 i Folketinget fremsat forslag til lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v. - L 133.

Lovforslaget indeholder forslag om en jobpræmie til personer med langvarig ledighed. Personer i målgruppen for ordningen kan modtage jobpræmie i op til 18 måneder, hvis de kommer i beskæftigelse i perioden fra den 1. april 2017 til og med den 31. marts 2019.

Jobpræmieordningen består af en skattefri præmie, der beregnes som 10 pct. af indkomsten fra ustøttet beskæftigelse og selvstændig virksomhed, dog maksimalt 2.500 kr. pr. måned.

Lovforslaget er blevet førstebehandlet i Folketinget den 21. marts 2017 og forventes at træde i kraft den 1. april 2017.

Læs mere i det fremsatte lovforslag om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v. på Folketingets hjemmeside:

L 133  Forslag til lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v. (nyt vindue)