Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Brobygningsforløb på højskoler og frie fagskoler kan motivere til læring og uddannelse

22-03-2017

Et brobygningsforløb på højskoler og frie fagskoler kan motivere nogle udsatte unge i kontanthjælpssystemet til læring og uddannelse, viser evaluering

Center for Ungdomsforskning har nu evalueret inspirationsprojektet med brobygningsforløb på højskoler og frie fagskoler. Projektet er gennemført i 2015 i samarbejde med Kulturministeriet og Undervisningsministeriet. 65 unge uddannelseshjælpsmodtagere har deltaget i et brobygningsforløb på højskoler og frie fagskoler, hvor målet var at motivere, opkvalificere og afklare unge til uddannelse. Der har været afsat i alt 6 mio. kr. til projektet, hvor i alt ti kommuner, ni højskoler og to frie fagskoler har deltaget.

Evalueringen af projektet viser helt overordnet, at flere af de 65 unge oplever, at opholdet på højskolerne og de frie fagskoler har været positivt. De unge giver udtryk for, at opholdet har øget deres motivation for læring og uddannelse og styrket deres tillid til egne uddannelsesevner og muligheder.

Rapporten opsamler erfaringer fra de unge, skolerne og kommunerne, men indeholder på grund af det begrænsede deltagerantal ikke en effektanalyse af, om opholdet efterfølgende får betydning for, om unge kommer mere i uddannelse eller beskæftigelse, end de ellers ville have gjort.

Center for Ungdomsforskning kommer i rapporten med anbefalinger til, hvordan højskolerne og kommunerne fremadrettet kan styrke de unges udbytte af forløbene.

Evalueringen om brobygning på højskoler