Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Lovforslag om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige er vedtaget

27-03-2017

Folketinget har vedtaget et lovforslag om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige, der kommer i arbejde.

Lovforslaget om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige, der kommer i arbejde, er blevet vedtaget af folketinget den 21. marts 2017.

Med vedtagelsen af loven indføres en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.fl., der kommer helt eller delvist i ordinær beskæftigelse eller påbegynder selvstændig virksomhed i en to-årig periode fra 1. april 2017 til 1. april 2019.

Jobpræmien er målrettet ledige, der har modtaget en af de omfattede ydelser i uge 48 i 2016 og desuden har haft et langvarigt og sammenhængende forløb på offentlig forsørgelse.

Jobpræmiens størrelse

Jobpræmien udgør 10 pct. af indkomsten fra ordinær beskæftigelse eller selvstændig virksomhed. Jobpræmie kan udbetales i op til 18 kalendermåneder, og jobpræmien kan højst udgøre 2.500 kr. pr. måned. En person kan dermed modtage op til 45.000 kr. i jobpræmie. Jobpræmien er skattefri.

Det er en betingelse for at få jobpræmie, at personen har bopæl og er skattepligtig i Danmark.

Administration af jobpræmieordningen

Jobpræmieordningen er tilrettelagt, sådan at den er enkel at administrere, og udbetalingen sker automatisk på grundlag af registerbaserede data fra indkomstregisteret m.v.

Jobpræmieordningen administreres af Udbetaling Danmark, som beregner og udbetaler jobpræmie til de personer, der opfylder betingelserne. Udbetaling Danmarks afgørelser om jobpræmie vil kunne indbringes for Ankestyrelsen, hvis borgeren vil klage.

Borgerne vil automatisk få besked fra Udbetaling Danmark, hvis de er omfattet af ordningen. De kan henvende sig til Udbetaling Danmark for yderligere information.

Læs mere om  jobpræmieordningen på borger.dk (nyt vindue)