Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Nyt projekt kombinerer jobfokus og social støtte til udsatte ledige

13-03-2017

Jobcenter og socialforvaltning skal i et nyt projekt samarbejde om en integreret og intensiv indsats for udsatte borgere, der er ledige.

I et nyt projekt skal jobcenter og socialforvaltning kombinere jobfokus og socialfaglig støtte i et samarbejde om en integreret og intensiv indsats for ledige, udsatte borgere. Projektet ’Social støtte i overgang til og fastholdelse af job’ gennemføres i samarbejde med Socialstyrelsen.

Formålet med projektet er at afprøve en integreret socialfaglig og beskæftigelsesrettet indsats, som skal støtte borgeren i overgangen til job. Initiativet bygger på viden fra både det sociale område og beskæftigelsesområdet.

I projektet lægges der vægt på, at socialforvaltningen og jobcenteret fra dag ét indgår et forpligtende samarbejde om en sammenhængende indsats i et helhedsorienteret, intensivt og tidsafgrænset forløb for borgeren. Opgaven skal løses i et samarbejde mellem den gennemgående støtteperson, borgerens sagsbehandlere og en jobcentermedarbejder med kendskab til de lokale virksomheder.

Den sociale indsats til borgeren gives i kombination med et virksomhedsrettet forløb og kører i tre parallelle spor:

  • Job: Borgeren støttes i at tro på egen arbejdsevne og i at falde til på arbejdspladsen.
  • Mestring: Borgeren støttes i at mestre de problemer og udfordringer, som borgeren oplever er de væsentligste for at klare hverdagen med job.
  • Netværk: Borgeren støttes i at opbygge og vedligeholde de private og professionelle relationer og netværk, der skal hjælpe borgeren i at fastholde den positive udvikling, efter indsatsen er ophørt.