Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Opdaterede pjecer og to nye film for borgere om kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen

29-03-2017

Opdaterede pjecer med 2017-satser og to nye borgerrettede film kan anvendes til at forklare reglerne om kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har opdateret sine to pjecer om kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen med bl.a. 2017-satser. Desuden har styrelsen produceret to borgerrettede film. Pjecerne og filmene kan bruges direkte af borgeren selv, men er også tænkt som redskaber, sagsbehandleren og jobkonsulenten kan anvende til at forklare reglerne om kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen i en samtale med borgeren.

Pjecerne og filmene er udarbejdet med et ens visuelt udtryk og kan understøtte hinanden i dialogen med borgerne om reglerne.

Om kontanthjælpsloftet

Pjecen og filmen om kontanthjælpsloftet forklarer helt kort og enkelt mekanismen i kontanthjælpsloftet, og hvordan borgeren kan handle i forhold til loftet. Pjecen og filmen viser bl.a.:

  • Hvad er kontanthjælpsloftet?
  • Hvordan fungerer mekanismen i kontanthjælpsloftet?
  • Hvordan påvirker indkomst loftet?
  • Hvad kan man gøre, hvis man vil søge arbejde?
  • Hvor kan man få mere information?

Find pjecen og filmen om kontanthjælpsloftet på værktøjssiden for jobreformen

Om 225-timersreglen

Pjecen og filmen om 225-timersreglen er bygget op på samme måde, idet de kort og enkelt beskriver mekanismen i det skærpede rådighedskrav, og hvordan borgeren kan handle i forhold til kravet. Pjecen og filmen viser:

  • Hvad er 225-timersreglen?
  • Hvad sker der, hvis man ikke lever op til kravet om 225-timers arbejde?
  • Hvad kan man gøre for at bevare retten til fuld hjælp?
  • Hvordan får man igen ret til fuld hjælp?
  • Hvor kan man få mere information?

Find pjecen og filmen om 225-timersreglen på værktøjssiden for jobreformen