Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Brugerundersøgelse viser tilfredshed med it-løsninger

06-04-2017

A-kasser og jobcentre er ret tilfredse med en række it-løsninger fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Det viser en brugerundersøgelse.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har i efteråret 2016 målt tilfredsheden med en række af styrelsens it-værktøjer. I alt 939 medarbejdere i a-kasser og jobcentre deltog i undersøgelsen, og de udtrykker generelt tilfredshed med it-værktøjerne.

Tilfredshedsundersøgelsen omfatter it-værktøjerne Joblog, Planner, Min Plan og CV. For Planners og Joblogs vedkommende er tilfredsheden faldet en lille smule fra det niveau, der blev målt ved en lignende undersøgelse i 2015. Tilfredsheden ligger dog stadig på henholdsvis 53,5 % og 79,7 %.

Det er første gang, at tilfredsheden med CV bliver målt, men tilfredshedsniveauet på 81,6 % vurderes at være højt. Det er ligeledes første år, tilfredsheden med Min Plan måles, og her vurderes tilfredshedsniveauet på 63,6 % også at være tilfredshedsstillende.

De adspurgte har haft mulighed for at uddybe deres besvarelser i fritekstfelter. Det har resulteret i mange relevante inputs og bemærkninger. Eksempelvis er der kommet forslag til, hvordan man kan forbedre tovejskommunikationen mellem Planner og andre systemer som Opera og Facit. Der er også kommet bemærkninger om, at Joblog kan være svær at anvende for borgere med få it-kompetencer og for ordblinde ledige. Kommentarerne er blevet videregivet til de ansvarlige for hvert it-værktøj til videre foranstaltning.

Det er ikke alle jobcentre i landet, der har besvaret undersøgelsen. Men styrelsen håber, at flere jobcentre vil deltage i 2017, hvor undersøgelsen gentages.

Download Brugertilfredshedsundersøgelse af STAR’s it-løsninger 2016 (pdf) (nyt vindue)