Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Otte projekter får satspuljemidler til fritidsjobambassadører

26-04-2017

I alt otte projekter fordelt ud over hele landet har modtaget satspuljemidler til at styrke fritidsjobindsatsen i udsatte boligområder.

Ved satspuljeforhandlingerne i 2015 blev der afsat i alt 20 mio. kr. til at styrke fritidsjobindsatsen for unge i udsatte boligområder. Midlerne blev rettet mod projekter, som søger at styrke indsatsen ved at inddrage fritidsjobambassadører i arbejdet med at formidle og fastholde de unge i fritidsjob. Formålet er, at de unge opnår en stærk og vedvarende tilknytning til arbejdsmarked gennem en uddannelse, der giver erhvervskompetencer. 

Dette formål har vakt genklang både blandt offentlige og private aktører på området. 15 projekter har søgt om midler for i alt 18,4 mio. kr. Beløbet oversteg puljens økonomiske ramme på 10 mio. kr. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har derfor måttet prioritere benhårdt blandt ansøgningerne ud fra de opstillede ansøgningskriterier i puljeopslaget.

Følgende projekter slap igennem nåleøjet og modtager frem til projekternes afslutning i 2019 tilskud fra puljen:

  • Esbjerg Kommune med projektet ”Fritidsjob i Esbjerg kommune”
  • Greve Kommune med projektet ”Fritidsjob til unge fra Askerød, Gudekvarterene/Klyngen og Gersagerparken i Greve Kommune”
  • Holbæk Kommune med projektet ”Medborgerskab og Fritidsjobs - vejen mod arbejdsmarkedet og det gode liv”
  • Århus Kommune med projektet ”Fritidsjobambassadørerne i Aarhus Kommune”
  • Randers FC A/S med projektet ”Randers FC Fritidsjobakademi”
  • Boligsocial Helhedsplan Nakskov med projektet ”Fritidsjobindsatsen”
  • Foreningen FISKEN med projektet ”Tilbud om fritidsjob til unge i udsatte positioner på Vesterbro og Sydhavnen”
  • Incita med projektet ”Fremtid gennem fritiden”.