Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Satspuljemidler viderefører voldsforebyggelsespakker til hospitaler, døgn- og hjemmepleje, lærere og politi og fængsler

05-04-2017

I satspuljen for 2017 er der afsat to gange 5 mio. kr. til at videreføre voldsforebyggelsespakker på Beskæftigelsesministeriets område i 2017 og 2018.

Ifølge aftalen om udmøntning af satspuljen for 2017 på Beskæftigelsesministeriets område afsættes der 5 mio. kr. i hvert af årene 2017 og 2018 for at videreføre voldsforebyggelsespakker.

Voldsforebyggelsespakkerne er foruddefinerede forløb, som arbejdspladser skal følge for at forebygge og lære at håndtere episoder med vold og trusler.  Forebyggelsespakkerne er udviklet af Arbejdstilsynet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i regi af Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Voldsforebyggelsespakkerne lanceres på star.dk tirsdag d. 18. april 2017.

Målgruppen for voldsforebyggelsespakkerne er ansatte på arbejdspladser indenfor:

  • hospitaler
  • døgninstitutioner og hjemmepleje
  • lærere
  • politi
  • fængsler.