Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Virksomheder tager godt imod besøg fra jobcentrene

07-04-2017

En kampagne med jobcenterbesøg hos 3.700 virksomheder skaber stor tilfredshed og forventninger om fremtidigt samarbejde.

I foråret 2016 har i alt 273 virksomhedskonsulenter i jobcentre deltaget i et ekstraordinært initiativ, hvor Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har tilbudt jobcentrene et møde med virksomheder, de ikke i forvejen samarbejder med.

Kampagnen resulterede i, at knap 4.000 virksomheder fik besøg af det lokale jobcenter. 3.700 af besøgene var på mindre eller mellemstore virksomheder uden et aktuelt samarbejde med beskæftigelsessystemet. De resterende 266 var større virksomheder, der fik besøg af en konsulent fra Jobservice Danmark sammen med et jobcenter.

Evalueringen af kampagnen har vist, at virksomhederne generelt opfatter besøget som et rigtig godt initiativ – som en proaktiv håndsrækning til dem. Hele 83 pct. af virksomhederne har givet udtryk for, at de enten har været tilfredse eller meget tilfredse med mødet.

Samtidig har evalueringen vist, at godt 60 pct. af de besøgte virksomheder inden for et år forventer at have et konkret samarbejde med det lokale jobcenter. Til møderne blev der lavet over 1.500 konkrete aftaler om service til virksomhederne.

I evalueringen af virksomhedskampagnen kan du foruden de faktuelle data se en lang række læringspunkter, der er indsamlet på baggrund af initiativet. Du kan også læse interviews med en række virksomheder, der fortæller om deres konkrete erfaringer med kampagnen.

Download Evaluering af virksomhedskampagnen (pdf) (nyt vindue)