Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Brobygningsforløb fastholder unge i erhvervsuddannelse

04-05-2017

Brobygningsforløb på erhvervsskoler hjælper ikke bare flere unge i gang med en erhvervsuddannelse og ud af kontanthjælpssystemet – de unge fastholdes også i uddannelsen.

Et brobygningsforløb på en erhvervsskole fordobler sandsynligheden for, at udsatte unge i kontanthjælpssystemet gennemfører grundforløbet på en erhvervsuddannelse. 2½ år efter at de unge var igennem et brobygningsforløb, har godt 20 pct. af de unge gennemført grundforløbet. Blandt sammenlignelige unge, som ikke har været i brobygningsforløb, lykkedes det kun for 10 pct. Det er et af hovedresultaterne fra en ny effektevaluering af brobygningsforløb, der har fulgt de unge gennem 2½ år.

Brobygningsforløbet har også indflydelse på, om de unge kommer i gang med hovedforløbet på en erhvervsuddannelse og får en praktikplads. I forhold til den første effektevaluering, hvor de unge blev fulgt i 1½ år, er effekterne næsten tredoblet. Næsten hver fjerde ung er 2½ år efter brobygningsforløbet i gang med hovedforløbet, mens det blandt de unge i kontrolgruppen er 15 pct.

I effektevalueringen sammenlignes 2.400 unge, der har deltaget i et brobygningsforløb i perioden fra uge 10 i 2013 til udgangen af 2014, med sammenlignelige unge, der ikke har deltaget (kontrolgruppe).

Opdaterede effekter af Brobygning til uddannelse

Læs pressemeddelelse: Brobygningsforløb viser positive effekter – udsatte unge fastholdes på en erhvervsuddannelse (nyt vindue)