Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Nyt dagpengesystem for selvstændige

23-05-2017

Der er blevet indgået en bred politisk aftale om et nyt dagpengesystem for selvstændige og atypisk beskæftigede.

Regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om et nyt dagpengesystem, der skal give en større tryghed for de nye, skiftende og sammensatte beskæftigelsesformer på fremtidens arbejdsmarked.

Aftalen medfører, at reglerne for selvstændige og atypisk beskæftigede i højere grad harmoniseres med reglerne for lønmodtagerne. Dette medfører blandt andet, at det i højere grad bliver muligt at anerkende, at en person kan have flere typer af beskæftigelse, og at det ikke stiller personen dårligere i dagpengesystemet, fx i forhold til optjening af retten til dagpenge. Derudover kommer det nye system i højere grad til at bygge på objektive, registerbaserede og digitale løsninger, der vil være med til at skabe en større gennemskuelighed for både dagpengemodtagerne, a-kasserne og jobcentrene.

Der vil i starten af næste folketingssamling blive fremsat et lovforslag, der udmønter aftalen med henblik på, at de nye regler kan træde i kraft 1. juli 2018.

Du kan læse mere om aftalen her (nyt vindue)