Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Undersøgelse: Fortsat tilfredshed med jobcentrene

19-05-2017

De virksomheder, der samarbejder med jobcentrene, er generelt glade for samarbejdet. Det er dog stadig kun er en mindre del af virksomhederne, der anvender jobcentrene, når de skal rekruttere.

Som en del af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings halvårlige rekrutteringsundersøgelse er virksomhederne siden efteråret 2013 blevet spurgt ind til deres samarbejde med jobcentrene og deres tilfredshed med den konkrete indsats.

Analyse af data fra efteråret 2016 viser, at blandt de virksomheder, der har rekrutteret medarbejdere i perioden, er det ca. en tredjedel, der samarbejder med et jobcenter.

Undersøgelsen fra efteråret 2016 viser, at de virksomheder, som anvender jobcentrene, generelt er tilfredse med samarbejdet. Ca. 55 pct. af virksomhederne, der har samarbejdet med et jobcenter, vurderer, at jobcentrene samlet set har leveret en god indsats på tværs af de forskellige former for samarbejde (rekruttering, støttet beskæftigelse og fastholdelse af medarbejdere). Under 10 pct. af virksomhederne har i efteråret 2016 vurderet indsatsen som dårlig.

Læs mere om virksomhedernes samarbejde og tilfredshed med jobcentrene