Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

De fleste virksomheder har ikke rekrutteringsproblemer

22-06-2017

Langt hovedparten af virksomhederne i Danmark har ikke problemer med at rekruttere den ønskede arbejdskraft. Det viser en ny undersøgelse af situationen i foråret 2017.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation for foråret 2017. Undersøgelsen giver et øjebliksbillede af rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked. Desuden beskriver undersøgelsen omfanget og karakteren af manglen på arbejdskraft.

Undersøgelsen giver samlet set det billede, at de fleste (8 ud af 10) virksomheder, som har haft behov for at rekruttere, har fået den arbejdskraft, de søgte. Der er således ikke generelle rekrutteringsproblemer på det danske arbejdsmarked. Men inden for visse områder (fx Bygge og anlæg, Handel, Rengøring og Vidensservice) melder virksomhederne om rekrutteringsudfordringer i forhold til især faglært arbejdskraft.

Samlet set har rekrutteringssituationen ikke udviklet sig væsentligt i forhold til foråret 2016.

Undersøgelsens hovedkonklusioner er:

  • 70 procent af landets virksomheder har i foråret 2017 ikke haft behov for at rekruttere nye medarbejdere. Til sammenligning gjaldt det i foråret 2017 for 71 pct. af virksomhederne.
  • Andelen af virksomheder, der har ansat nye medarbejdere, er øget fra 23 pct. af virksomhederne i foråret 2016 til 24 pct. i foråret 2017.
  • 6 procent af landets virksomheder har i foråret 2017 oplevet udfordringer i forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere. I foråret 2016 var det også 6 pct.
  • I alt har 30 pct. af virksomhederne i foråret 2017 haft behov for at rekruttere, mod 29 pct. i foråret 2016.

Benyttelse af rekrutteringskanaler

Blandt de virksomheder, der tilkendegiver udfordringer med at rekruttere, benytter få alle rekrutteringskanaler.

  • 4 ud af 10 virksomheder, der har rapporteret om forgæves rekrutteringer, finder ifølge undersøgelsen selv, at de kunne have gjort noget anderledes eller bedre for at besætte stillingen.
  • 3 ud af 4 stillinger, hvor virksomhederne har haft forgæves rekrutteringsforsøg, er kendetegnet ved at være en fast fuldtidsstilling indenfor normal arbejdstid. De resterende stillinger er enten tidsbegrænsede, deltidsstillinger, indebærer aften-, nat- eller weekendarbejde og/eller skiftende arbejdstider.
  • I 5 ud af 10 rekrutteringsforløb, hvor virksomheder har rapporteret om forgæves rekrutteringer, slog virksomheden stillingen op på Jobnet.
  • I knap hvert fjerde rekrutteringsforløb, hvor virksomheder har rapporteret om forgæves rekrutteringer, tog virksomhederne kontakt til det kommunale jobcenter.
  • I knap hvert tiende rekrutteringsforløb, hvor virksomheder har rapporteret om forgæves rekrutteringer, tog virksomheden kontakt til en a-kasse/fagforening.
  • I knap 7 ud af 10 tilfælde, hvor virksomheder har rapporteret om forgæves rekrutteringer, gjorde virksomheden mindst én af de tre ting (opslag på Jobnet, kontakt til jobcenter eller til a-kasse/fagforening).

På landsplan har virksomhederne haft udfordringer med at rekruttere til 15.400 stillinger. Heraf er 15 procent bagefter blevet besat af en medarbejder med en anden profil end oprindeligt efterspurgt. De 15.400 stillinger svarer til ca. 0,6 procent af den samlede beskæftigelse i Danmark. I foråret 2016 blev der registreret 15.600 forgæves rekrutteringer. Mellem 2006 og 2008 blev der til sammenligning registreret op til 70.000 forgæves rekrutteringer.

Der er omkring 800.000 jobåbninger årligt på det danske arbejdsmarked. Set i forhold til det tal udgør antallet af forgæves rekrutteringer på 15.400 en begrænset andel.

Rekrutteringsundersøgelsen viser, at ledige og ledige job ikke altid finder hinanden. I foråret 2017 gælder det oftest job som salgskonsulent, tømrer, programmør og systemudvikler, elektriker, murer og butiksassistent.

Fakta om undersøgelsen

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har i foråret 2017 gennemført en undersøgelse, hvor godt 14.600 virksomheder har svaret på, om de har haft problemer med at rekruttere nye medarbejdere. Virksomhederne i undersøgelsen repræsenterer ca. 40 pct. af landets samlede beskæftigelse.

Download undersøgelsen: Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Forår 2017 (pdf) (nyt vindue)