Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Initiativet ”Job-bro til Uddannelse” skal få flere udsatte unge i uddannelse

19-06-2017

En ny pulje støtter udvikling og afprøvning af en model for kommunernes indsats for at bringe udsatte unge videre i uddannelse.

Puljen ”Job-bro til Uddannelse” kan søges til projekter i et kontrolleret forsøg, hvor kommuner og erhvervsskoler i fællesskab skal udvikle og afprøve en indsatsmodel for kommunernes arbejde med den uddannelsesrettede indsats for udsatte unge.

Det er et centralt element i indsatsmodellen, at indsatsen sker på erhvervsskoler og virksomheder. Mening og retning mod uddannelse opstår i normalsamfundet. Det opstår, når den unge prøver kræfter med og får kompetencer på de ordinære uddannelsesinstitutioner  og det ordinære arbejdsmarked.

Et andet centralt element er, at smutvejen til uddannelse går gennem arbejdsmarkedet. Udvikling af en arbejdsidentitet sker bedst på ordinære arbejdspladser og i praksis, dvs. når den unge prøver kræfter med forskellige fagområder på det ordinære arbejdsmarked og løser reelle arbejdsopgaver som en del af et kollegialt fællesskab.

Endelig er det et centralt element, at en uddannelsesmentor er den røde tråd og en gennemgående person i indsatsen for den unge. Den unges vej mod uddannelse bliver styrket af en stabil og tillidsfuld relation til en primær og gennemgående voksen, der kan hjælpe og rådgive undervejs.

Det forventes, at 10-12 projekter indgår i initiativet, som løber over to år.

Der er i alt afsat 59,8 mio. kr. på puljen til projekter.

Der er ansøgningsfrist mandag d. 2. oktober 2017 kl. 12.00.

Læs mere om puljen Job-bro til Uddannelse