Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Økonomiske incitamenter virker også for ikke-forsikrede ledige

08-06-2017

Forskere fra Aarhus Universitet har gennemgået litteraturen om økonomiske incitamenter for ikke-forsikrede ledige. De finder en positiv effekt på overgangen til beskæftigelse.

Økonomiske incitamenter bidrager til, at ikke-forsikrede ledige kommer hurtigere i beskæftigelse. Det viser et nyt review over dansk og international forskningslitteratur. Reviewet er udarbejdet af forskere fra Aarhus Universitet for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Der findes allerede viden om effekterne af økonomiske incitamenter for ledige generelt (KORA 2016). Formålet med det nye review er at undersøge effekterne af økonomiske incitamenter særskilt for gruppen af ikke-forsikrede ledige.

Forskerne har undersøgt tre typer af instrumenter, der har betydning for de økonomiske incitamenter:

  • jobpræmieordninger
  • økonomiske sanktioner
  • ændringer i ydelsessystemet

Jobpræmieringsordninger er ordninger, hvor ledige kan få udbetalt en bonus, hvis de kommer i beskæftigelse. Reviewet viser, at en økonomisk gulerod i form af en udbetalt jobpræmie øger beskæftigelsen. Det ses især for indvandrerkvinder og enlige forsørgere.

Sanktioner kan pålægges ledige, der ikke overholder deres pligt til at stå til rådighed på arbejdsmarkedet, udebliver fra aktivering og lignende. Litteraturen viser, at økonomiske sanktioner og tilhørende aktivitetskrav øger afgangen til beskæftigelse blandt ikke-forsikrede ledige. Herunder har et enkelt dansk studie undersøgt og fundet positive effekter af den tidligere 300-timers-regel, der minder om den nuværende 225-timers-regel.

Også ydelsens størrelse har effekt: En reduktion i ydelsen medfører, at flere afgår til beskæftigelse. Endvidere viser amerikanske studier, at varighedsbegrænsning på ydelsen har en positiv beskæftigelseseffekt, dog i særlig grad for mødre med små børn.

Der skal tages forbehold for, at en stor del af den belyste litteratur er baseret på internationale erfaringer, der ikke nødvendigvis kan overføres direkte på danske forhold.

Litteraturgennemgangen er desuden afgrænset til at undersøge effekter på beskæftigelsen. Den berører således ikke, hvordan de økonomiske incitamenter påvirker levevilkårene i bredere forstand for de ledige.

Læs mere om litteraturreviewet om økonomiske incitamenter for ikke-forsikrede ledige