Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Syv initiativer har styrket indsatsen for ledige ordblinde

21-06-2017

Syv puljestøttede initiativer har på hver sin måde bidraget til at styrke indsatsen for ledige ordblinde og læse-/skrivesvage.

Konsulentfirmaet M-Ploy har nu gennemført en erfaringsopsamling på Puljen til en styrket indsats for ledige ordblinde og læse- skrivesvage. Puljen på 25 mio. kr. blev afsat i 2012 af den daværende regering (S, R og SF) og Enhedslisten. Puljens formål var at finansiere en styrket indsats for ledige, der mangler basale kvalifikationer.

Midlerne har efter politisk aftale været delt ud på syv initiativer/projekter.

Erfaringsopsamlingen viser bl.a.:

  • Det er lykkedes at sætte fokus på at styrke indsatsen for ledige ordblinde og læse-/skrivesvage.
    Initiativerne er nået bredt ud til relevante aktører.
  • Der er skabt større kendskab til og anerkendelse af gruppen af ledige og læse-/skrivesvage.
  • Der er skabt øget bevidsthed om muligheder for at afhjælpe læse- og skrivevanskeligheder.
  • Der har været fokus på forebyggelse af arbejdsløshed.

Puljemidlerne kunne blandt andet anvendes til kampagner og en styrket informations- og vejledningsindsats i forhold til mulighederne for at deltage i ordblindekurser og forberedende voksenundervisning. Midlerne kunne også bruges til nye IT-selvbetjeningsværktøjer.

Du kan læse mere initiativerne og resultaterne af erfaringsopsamlingen her:

Download Erfaringsopsamling på styrket indsats for ledige ordblinde og læse- skrivesvage (pdf) (nyt vindue)