Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ny fælles portal for statslige tilskudspuljer

05-07-2017

Den Fællesstatslige Puljeportal har til formål at skabe et samlet overblik over statens tilskudspuljer.

Den 30. juni 2017 åbnede Moderniseringsstyrelsen Den Fællesstatslige Puljeportal. Regeringen havde besluttet på baggrund af statsrevisorernes anbefaling, at der skulle etableres en fælles portal for statslige tilskudspuljer.

Staten uddeler årligt tilskud til private, virksomheder, foreninger mv. En del af disse tilskud uddeles efter ansøgning.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vil fortsætte med at publicere sine puljeopslag her på styrelsens hjemmeside, og ansøgninger om tilskud foregår fortsat via Tilskudsportalen.

Læs mere om den fællesstatslige puljeportal (nyt vindue)