Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ny lovbekendtgørelse og opdateret vejledning om barsel er udstedt

07-07-2017

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har samlet de seneste lovændringer på barselsområdet i en ny lovbekendtgørelse. Samtidig er vejledningen om ret til orlov og dagpenge ved barsel blevet opdateret.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udarbejdet en ny lovbekendtgørelse om barselsdagpenge. En lovbekendtgørelse er en sammenskrivning af de seneste lovændringer. Formålet er at give en samlet præsentation af den gældende lov. Der er derfor ikke sket ændringer i forhold til den gældende lov.

  • Den nye lovbekendtgørelse er udarbejdet på baggrund af vedtagelsen af de seneste lovændringer om:
  • Et fleksibelt og indkomstbaseret dagpengesystem, månedsudbetaling af dagpenge m.v., der blandt andet handler om fastsættelse af ny beregning for ledige ved overgang til barselsdagpenge.
  • Konsekvens for arbejdsgivers ret til refusion ved for sen anmeldelse af graviditetsbetinget sygefravær.
  • Digitalisering af barselsloven, som handler om de regler, der er trådt i kraft den 1. juli 2017.
  • Blokering af hjemmesider og stop af offentlige ydelser til fremmedkrigere. På barselsområdet betyder dette et stop for barselsdagpenge til fremmedkrigere samt indførelse af en treårig karantæne.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har samtidig opdateret vejledning om ret til orlov og dagpenge ved barsel.

Vejledningen er blandt andet blevet opdateret med nye principafgørelse og en mere uddybende beskrivelse af Udbetaling Danmarks praksis på barselsområdet. Som en del af opdateringen er der blevet udskilt to områder til særskilte vejledninger – vejledning om ret til dagpenge efter barselsloven ved pasning af alvorligt syge børn og vejledning om barsel og ferieydelse.

Bekendtgørelse af lov om barsel: LBK nr. 827 af 23/06/2017 (nyt vindue)

Vejledning om ret til orlov og dagpenge ved barsel: VEJ nr. 9617 af 30/06/2017 (nyt vindue)

Vejledning om ret til dagpenge efter barselsloven ved pasning af alvorligt syge børn: VEJ nr. 9615 af 30/06/2017 (nyt vindue)

Vejledning om barsel og ferieydelse: VEJ nr. 9614 af 30/06/2017 (nyt vindue)