Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Sidste del af dagpengereformen er nu trådt i kraft

03-07-2017

De sidste regler vedrørende aftale om et tryggere dagpengesystem er trådt i kraft pr. 1. juli 2017.

Den 3. juni 2016 vedtog Folketinget lov nr. 624 af 8. juni 2016 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love og om ophævelse af lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere og lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret.

Den første del af loven trådte i kraft den 2. januar 2017, og den resterende del af loven trådte i kraft den 1. juli 2017. Det drejer sig om de elementer i det nye dagpengesystem, som kræver digitalisering og ny IT-understøtning.

De nye regler vil give borgerne mulighed for, på en nem og overskuelig måde, at tilgå information om deres muligheder i dagpengesystemet på jobnet.dk.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har haft et godt og konstruktivt samarbejde med Danske A-kasser om at udvikle et nyt onlineredskab, der skal give borgeren et personligt overblik over sammenhængen mellem arbejdstimer, forlængelse og genoptjening af dagpengeretten, dagpengeforbruget og karens.

Formålet med det nye onlineredskab er at gøre det lettere for borgerne at gennemskue, fx hvor meget dagpengeperioden forlænges med, hvis man tager et job af kortere varighed.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udviklet en række animationer, der vil møde borgeren når han eller hun logger på jobnet.dk. Der er tale om:

  • et speedometer, der holder styr på borgerens arbejdstimer
  • en sparegris, der omsætter borgerens arbejdstimer til et antal timer, som dagpengeperioden kan forlænges med, hvis den udløber
  • et timeglas, der illustrerer borgerens dagpengeforbrug.