Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ferielovsudvalget anbefaler forslag til ny ferielov i Danmark

25-08-2017

Arbejdsmarkedets parter er i Ferielovsudvalget blevet enige om at anbefale en ny ferielov, som vil give nyansatte ret til betalt ferie det første år på arbejdsmarkedet.

Ferielovsudvalget har den 22. august 2017 afgivet en betænkning til regeringen, der beskriver en ny ferieordning, og hvordan den kan indføres i Danmark.

Udvalget anbefaler, at der indføres samtidighedsferie. Samtidighedsferie betyder, at lønmodtagere optjener og afholder deres ferie over den samme periode.

Forslaget vil betyde, at nye på arbejdsmarkedet kan afholde betalt ferie allerede fra det første år af deres ansættelse. Som reglerne er i dag kan der gå op til 16 måneder, fra den enkelte lønmodtager optjener sin ferie, og til ferien kan afholdes.

Alle lønmodtagere vil med forslaget om samtidighedsferie stadig have ret til det samme antal feriedage, som de har i dag. Men den periode, hvor ferien optjenes og afholdes, vil blive ændret.

Udvalget anbefaler samtidig en overgangsordning, der skal sikre, at overgangen mellem den nuværende og den nye ferieordning sker så smidigt som muligt.

Læs mere om Ferielovsudvalgets anbefalinger til en ny ferielov (nyt vindue) - Linket findes ikke længere.