Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Mentor som eneste indsats kan hjælpe passive ydelsesmodtagere videre i et aktivt tilbud

24-08-2017

En ny analyse viser, at et aktivt tilbud følger efter mere end en tredjedel af de mentorforløb, der starter som forløb med mentor som eneste indsats.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udarbejdet en analyse af, om mentorordningen bliver anvendt efter hensigten som et redskab til at hjælpe
 de mest udsatte i kontanthjælpssystemet og i ressourceforløb.

Analysen viser, at der efter kontanthjælpsreformen er færre ydelsesmodtagere i kontanthjælpssystemet, som går helt passive, da flere får mentor som eneste indsats. Samtidig viser analysen, at der dog er en gruppe af ydelsesmodtagere, der hverken får en aktiv indsats eller mentorstøtte. 17.000 personer i kontanthjælpssystemet eller ressourceforløb har været passive i hele 2015 uden at modtage mentor som eneste indsats.

Mentorordningen skal bidrage til at hjælpe personer langt fra arbejdsmarkedet tættere på beskæftigelse og uddannelse. Dermed kan mentor som eneste indsats være et skridt i retningen, når det efterfølges af et aktivt tilbud. I analysen ses det, at et aktivt tilbud følger efter mere end en tredjedel af de mentorforløb, der er startet som forløb med mentor som eneste indsats.

Brugen af mentor for de mest udsatte i kontanthjælpssystemet blev udvidet som led i kontanthjælpsreformen i 2014. Personer, der ikke er i stand til at deltage i et aktivt tilbud, skal som minimum have en mentor.

Læs mere om analysen Mentor som eneste indsats