Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ny pulje skal hjælpe mennesker med handicap i job

11-09-2017

Nu kan kommuner sammen med handicaporganisationer søge midler til projekter, der skal hjælpe flere mennesker med handicap i arbejde.

En ny pulje har til formål  at støtte projekter, der hjælper borgere med handicap i arbejde. Projekterne skal øge virksomhedernes kendskab til de handicapkompenserende ordninger og nedbryde barrierer mellem virksomhederne og den enkelte borger med handicap.

Projekterne skal afprøve og udvikle en særlig indsats. Indsatsen skal sikre:

  • en systematisk screening for handicap blandt ledige
  • en samtale med en jobformidler med særligt fokus på jobmål
  • en virksomhedsrettet indsats med klare mål og håndholdt opfølgning
  • en virksomhedsrettet indsats med relevant brug af de kompenserende ordninger.

Alle projekter skal gennemføres i samarbejde mellem en kommune og en eller flere handicaporganisationer.

Der er afsat 16,4 mio. kr. til ”Et mere rummeligt arbejdsmarked for med borgere med handicap” i 2017-18. Midlerne er en del af satspuljeaftalen for 2017. Der er ansøgningsfrist fredag den 17. november 2017 kl. 12.00.

Læs mere om puljen ” Et mere rummeligt arbejdsmarked for borgere med handicap”