Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Nyborg Kommune har gode erfaringer med projekt Særligt Tilrettelagt Virksomhedsforløb

29-09-2017

I Nyborg Kommune er man med i projekt Særligt Tilrettelagt Virksomhedsforløb, og man har allerede opnået gode resultater i form af flere virksomhedsvendte indsatser og ordinære timer til udsatte borgere.

Projektleder Mogens Theodorsen fortæller i denne artikel om, hvordan de i jobcentret i Nyborg Kommune har samarbejdet om en god start på projekt Særligt Tilrettelagt Virksomhedsforløb (STV), og hvordan de på tværs af fagskel og kulturer har udviklet idéer og indsatser, som kan hjælpe til at understøtte projektets målsætning. Blandt andet har man i fællesskab udviklet den såkaldte ”trappemodel”, som nu er i fuld gang med at blive implementeret i kommunen.

Styrket fokus på virksomhedsvendt indsats og ordinære timer

Virksomhedsvendte indsatser er den mest effektive vej til at få borgere i udkanten af arbejdsmarkedet i job. Det peger evidensen på. Men på trods af et øget fokus på virksomhedsvendte indsatser i kommunerne deltager fortsat kun relativt få udsatte borgere i en virksomhedsrettet indsats. Projektet STV sætter fokus på netop denne problemstilling.

For de 27 jobcentre, som er med i STV-projektet, er målsætningen at øge andelen af udsatte borgere, der deltager i en virksomhedsrettet indsats eller opnår ordinære timer. Projektet er et ambitiøst implementeringsprojekt, hvor der arbejdes med hele målgrupper i jobcentret. For at de ambitiøse målsætninger kan nås, kræver det, at jobcentrene arbejder målrettet med tre projektspor: Kultur og forandring i jobcentret, opbygning af kapacitet i jobcentrets virksomhedsindsats og mening og retning for borgeren i den virksomhedsrettede indsats.

Læs om puljen Særligt Tilrettelagt Virksomhedsforløb

Fra projekt til praksis

STV-kommunerne er flere steder kommet godt i gang med at skabe resultater i form af flere virksomhedsrettede indsatser og ordinære timer til udsatte borgere. Et af de steder, hvor der skabes gode resultater, er i Nyborg. I løbet af projektperioden har man i Nyborg allerede formået at øge andelen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og integrationsydelsesmodtagere i virksomhedsvendt indsats eller ordinære timer med 12,5 procentpoint, ligesom andelen af borgere i ressourceforløb, som får en virksomhedsrettet indsats eller ordinære timer, er øget med 5,5 procentpoint. - Et resultat, som i høj grad skyldes en målrettet indsats blandt medarbejdere og ledere i driftsafsnittene.

Ideudvikling på tværs af fagskel og kulturer

I Nyborg har projektleder Mogens Theodorsen været meget opmærksom på, hvordan man kunne  understøtte en god implementering af projektet og skabe motivation og ideer hos sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter i forhold til arbejdet med at iværksætte flere virksomhedsvendte indsatser og ordinære timer til de udsatte borgere. Helt konkret afholdt de i Nyborg i starten af marts en idéworkshop blandt sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter tilknyttet STV-projektet; en workshop, som havde til formål at generere ideer og indsatser, der kunne hjælpe til at understøtte opfyldelsen af målsætningerne i projektet. Workshoppen var en stor succes og førte til mange idéer og indsatser, som blev samlet i et idé- og indsatskatalog. Idéerne er siden blevet kvalificeret og prioriteret hos Mogens og Nyborgs projektgruppe i STV-projektet, og en af idéerne – dialogredskabet ”trappemodellen” – er man nu i fuld gang med at implementere.

Et fælles arbejdsredskab

Trappemodellen er først og fremmest tiltænkt at skulle bidrage til en øget synlighed om ønsket om retning og bevægelse for borgeren i det virksomhedsrettede forløb. Derudover er et vigtigt formål med værktøjet, at det skal fungere som et fælles visuelt arbejdsredskab for sagsbehandler og virksomhedskonsulent i dialogen omkring borgerens progression.

For at understøtte implementeringen af trappemodellen er den introduceret gennem teamlederne i de forskellige afdelinger i jobcentret. Dette skal sikre, at redskabet bliver en del af den daglige drift.

Projektleder Mogens Theodorsen er spændt på at følge effekterne af brugen af modellen. Den vigtigste læring er dog, ifølge Mogens, at udvikle et sådant værktøj gennem en inddragende proces, der fra starten engagerer de medarbejdere, der skal bruge værktøjet til daglig. Mogens udtaler:

”Når man ser på modellen, tænker man: Hallo, det er jo ikke andet end et stykke A4-ark med en trappe på? Men nej, det er det jo sådan set ikke, men der ligger en proces bag, hvor medarbejderne selv har været med til – netop på tværs af fagskel og kulturer – at tænke nogle nye tanker, der er let omsættelige i dagligdagen”.

I Nyborg har bred involvering af medarbejdergruppen og et solidt driftsfokus været et succesfuldt greb til at understøtte forankringen af projektet i praksis, og Nyborg er – i kraft af både driftsfokus i de faste teams og projekttiltag – rykket et trin nærmere deres målsætning i STV-projektet, hvor en markant højere andel af kommunens aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og borgere i ressourceforløb skal modtage virksomhedsvendte indsatser og opnå ordinære timer.

Hvis du vil vide mere om Nyborgs trappemodel eller processen bag denne, kan du kontakte projektleder på STV i Nyborg, Mogens Theodorsen, på telefon 20 47 99 50 eller mail moth@nyborg.dk.