Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

En uge med intensivt fokus på den virksomhedsrettede indsats gav succes i Brøndby

10-01-2018

Som led i projekt Særligt Tilrettelagt Virksomhedsforløb har Brøndby Kommune afholdt ”uge 39”. Her arbejdede jobkonsulenterne intensivt sammen om at styrke den virksomhedsrettede indsats, og det har givet gode resultater.

I projekt ”Særligt Tilrettelagt Virksomhedsforløb” arbejder Brøndby Kommune intensivt med at skabe virksomhedsvendte indsatser og ordinære timer til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Indsatsen er samlet i én afdeling i jobcentret, og i uge 39 i 2017 lagde afdelingens jobkonsulenter andre opgaver til side for at styrke den virksomhedsrettede indsats og få projektets metoder og tilgange bedre i spil.

”Uge 39” blev en stor succes: Jobkonsulenterne fik styrket deres faglighed og ny inspiration til det daglige arbejde – og 21 borgere var ved ugens udgang blevet sikret et virksomhedsrettet forløb.

En uge med sparring og opsøgende arbejde

I dialog med afdelingsleder og jobkonsulenter havde Maja Roesen, STV-projektleder i Jobcenter Brøndby, lagt følgende program for ugen:

Mandag mødte jobkonsulenterne op med hver tre borgere, som gruppen sammen skulle arbejde med i løbet af ugen. Borgerne var valgt på grund af deres motivation for at komme i praktik og jobkonsulentens behov for sparring om borgernes arbejdsmarkedsmuligheder. På den baggrund fastsatte jobkonsulenterne en målsætning om, at de i løbet af ugen skulle sikre 16 af de i alt 24 borgere et virksomhedsrettet forløb.

Resten af mandagen gik med faglig sparring konsulenterne imellem. Tirsdag formiddag drøftede gruppen deres brug af virksomhedscentre og behovet for nye samarbejdsaftaler for at styrke arbejdet med borgerne.

Tirsdag eftermiddag og onsdag gik med det opsøgende arbejde. Dertil blev der afholdt et fællesmøde om at stille krav til borgerne i forhold til praktikforløb. Gruppen fortsatte det opsøgende arbejde hele torsdagen og fredag formiddag.

Ugen blev rundet af fredag eftermiddag med en fælles opsamling for de sagsbehandlere og mentorer, der arbejder sammen med konsulenterne om STV-målgruppen.

Vi kan løfte sammen

Ved opsamlingen kunne jobkonsulenterne fortælle kollegerne, at de havde sikret 21 borgere et virksomhedsrettet forløb og dermed havde overgået målsætningen for ”uge 39”.

Efter resultaterne var blevet præsenteret, fremhævede et par jobkonsulenter, at de havde skabt et fælles mål ved at fokusere på at løfte opgaven i fællesskab. Det var inspirerende og gav ny energi til det daglige arbejde. ”Det har været fantastisk at arbejde sammen på en ny måde. Samarbejdet har vist, hvordan vi kan løfte sammen – ikke noget med din og min borger”, udtalte en jobkonsulent.

”Uge 39” gav også mulighed for at styrke jobkonsulenternes faglighed. Især den faglige sparring gav jobkonsulenterne nye perspektiver på borgernes muligheder på arbejdsmarkedet. ”De borgere, jeg havde med, dem troede jeg aldrig, det kunne lykkes med. Men det gjorde det”, udtalte en medarbejder i jobcentret.

Derudover blev det fremhævet, at dialogen med virksomhederne med afsæt i en specifik borger styrkede det målrettede arbejde med det gode match og bidrog til de gode resultater.

Opfølgning med ny uge og månedlige sparringssessioner

I Brøndby har ledelsen og medarbejdergruppen besluttet, at de skal gentage succesen med ”uge 39” indenfor det næste halve år. Det kan være med fokus på eksempelvis fastholdelse eller ordinære timer. I den forbindelse er der i øjeblikket overvejelser om, hvordan sagsbehandlere og eventuelt mentorer kan inddrages i en ny uge.

”Uge 39” har desuden ført til, at jobkonsulenterne fremover mødes hver måned til en faglig sparringssession. På samme måde som uge 39 vil sessionen have tre udvalgte borgere i fokus, som jobkonsulenterne ønsker at drøfte med deres kolleger.

God "uge 39" kræver ledelsesmæssig opbakning
Ifølge Maja Roesen kræver et tiltag som ”uge 39” tydelig ledelsesmæssig opbakning. Hun peger også på, at det bidrog til succesen, at jobkonsulenterne blev inddraget både i beslutningen om at gennemføre ugen, i planlægningen af ugen og i at fastsætte målsætningen for, hvor mange borgere, der skulle i virksomhedsrettet forløb i løbet af ugen.

Endelig er det Majas erfaring, at det er vigtigt med en struktur for ugen med plads til at tilpasse programmet undervejs.

Hvis du gerne vil vide mere om Brøndby Kommunes initiativ, kan du kontakte Maja Roesen, der er STV-projektleder i Jobcenter Brøndby: 43 28 25 79, majro@brondby.dk