Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Jobcentre kan lære af at se på den virksomhedsrettede indsats på tværs af målgrupper

15-01-2018

En workshop blandt jobcenterchefer viser, at der er nyttig læring i at bruge de positive erfaringer og kompetencer, som jobcenteret har med virksomhedsrettet indsats på tværs af målgrupper. Man kan lære af både sig selv og andre.

Den virksomhedsrettede indsats er et effektivt redskab, når borgere på overførselsindkomst skal i job. Det gælder alle målgrupper, og derfor indgår den virksomhedsrettede indsats i alle de seneste store reformer af indsatser på beskæftigelsesområdet. Men der er store forskelle i kommunernes brug af den virksomhedsrettede indsats, og i ingen kommuner har indsatsen været stor inden for samtlige ydelsesgrupper.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har i september 2017 afholdt en workshop med deltagelse af jobcentercheferne i seks udvalgte jobcentre for at drøfte, hvad jobcentrene har gjort for at lykkes med den virksomhedsrettede indsats. Workshoppen belyste de vigtigste læringspunkter, bl.a. hvordan viden om, hvad der skal til for at lykkes, spredes til andre målgrupper indenfor jobcentret – eller spredes til andre jobcentre.

Gode råd fra de seks jobcenterchefer:

Hjælpen er nærmere, end du tror. Brug de positive erfaringer og kompetencer, som jobcenteret har på tværs af målgrupper.

En større kulturændring kræver vedvarende ledelsesmæssig opbakning på alle niveauer.

Et spørgsmål om ressourcer, kultur, kompetencer og ledelse

De seks jobcenterchefer fremhæver, at det er vigtigt at have politisk opbakning til det virksomhedsvendte arbejde og en forståelse for, at ekstra ressourcer i jobcentret kan være en rigtig god investering, så flere borgere bliver selvforsørgende.

Den største barriere for at lykkes er, at nogle medarbejdere ikke tror, at borgere kan klare en virksomhedspraktik. Derfor går medarbejderen ind og ”beskytter” borgerne ved ikke at bruge en virksomhedsrettet indsats.

En anden udfordring er, at sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter ikke altid kender hinandens arbejde. Derudover er det vigtigt for et godt match, at jobcentermedarbejderen har kendskab til såvel jobåbninger på arbejdsmarkedet som de lediges ønsker og kompetencer.

Der kan være behov for et kompetenceløft for både sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter, så de har kendskab til hinandens opgaver og i højere grad kan løfte i fællesskab. Et af de seks jobcentre er gået så vidt, at man har indført enhedsmedarbejdere, som skal kunne det hele.

Endelig har jobcentrene øje for at nyansætte medarbejdere, som har forståelse for helheden og vil den virksomhedsrettede indsats.

Endelig fremhæver jobcentercheferne på workshoppen, at en større kulturændring kræver vedvarende ledelsesmæssig opbakning – på alle niveauer. Både teamledere og jobcenterchef skal have fokus på at ændre kulturen og hjælpe processen på vej – hele tiden!

At lære nyt

Jobcentercheferne blev spurgt om, hvad der en nemmest: At lære af sig selv indenfor jobcenteret eller at lære af andre jobcentre. Svaret var helt entydigt, at det er lettest at lære af sig selv. Man kan få inspiration fra andre jobcentre, men har man en afdeling, som klarer den virksomhedsrettede indsats rigtig godt, så lær af dem. I jobcenteret kender man hinanden og rammebetingelserne.

Jobcenterchefernes oplæg til workshoppen i Hedensted 21. september 2017 (PowerPoint) (nyt vindue)