Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Lovforslag om incitamenter til at repatriere og om systematisk kommunal vejledningspligt er sendt i høring

26-01-2018

Udkast til lovforslag om "Fokus på tilbagevenden til hjemlandet" er sendt i ekstern høring af Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Udlændinge- og Integrationsministeriet har fredag den 19. januar sendt et udkast til lovforslag i ekstern høring. Høringen drejer sig om udkast til Lov om ændring af repatrieringsloven, integrationsloven, lov om sygedagpenge og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslaget vedrører incitamenter til at repatriere og systematisk kommunal vejledningspligt.

Udkastet til lovforslag udmønter delaftale mellem Regeringen og Dansk Folkeparti om "Fokus på tilbagevenden til hjemlandet", som er indgået som en del af aftalen om finanslov for 2018. Lovforslaget gennemfører de initiativer i finanslovsaftalen, der kræver lovændringer.

Det foreslås, at de nye regler skal træde i kraft 1. juli 2018

Fristen for høringssvar er fredag den 16. februar 2018 kl. 15. Eventuelle høringssvar skal sendes til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Høringsportalen (nyt vindue)