Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ny benchmarking af dagpengemodtageres jobsøgning

03-01-2018

A-kasserne får nu en smiley-ordning, som viser jobsøgningen blandt dagpengemodtagere i de enkelte a-kasser.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har i tæt dialog med Danske A-kasser udviklet et nyt intuitivt benchmarkingværktøj, der gør det muligt at følge a-kassernes opfølgning på medlemmernes jobsøgning på tværs af a-kasser. Værktøjet vil understøtte a-kassernes rådighedsarbejde og skabe større gennemsigtighed i forhold til dagpengemodtageres jobsøgning.

Benchmarkingen er et led i trepartsaftale II fra august 2016 og afløser det hidtidige rådighedstilsyn, som var manuelt og stikprøvebaseret. Det giver for første gang et samlet billede af alle dagpengemodtagernes jobsøgning.

Jobsøgning inddeles i tre smileykategorier:

  • Grøn smiley: 1,5 jobsøgninger eller flere i gennemsnit om ugen
  • Lysegrøn smiley: Færre end 1,5 jobsøgninger om ugen
  • Rød smiley: Ingen registreret jobsøgning.

Rådighedstilsynet med dagpengemodtageres jobsøgning er baseret på de lediges egne registreringer i Joblog. Tallene viser, at størstedelen af dagpengemodtagere søger 1,5 job eller flere om ugen. Opgørelsen opdateres løbende og kan ses på her på star.dk

Læs mere om rådighedstilsynet med dagpengemodtageres jobsøgning, og se seneste opgørelse