Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Nye data om det regionale arbejdsmarked i Jobbarometeret

04-01-2018

Jobbarometeret viser nu også de stillinger, som virksomhederne har de største udfordringer med at rekruttere arbejdskraft til.

Jobbarometeret fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering giver et samlet og overskueligt billede af jobsituationen på det regionale arbejdsmarked.

Jobbarometeret er i pdf-format og kan bruges til at vejlede de ledige om jobmuligheder og muligheder for uddannelse, kurser osv. Bagsiden af jobbarometeret er nu opdateret, så den samler helt centrale opgørelser af balancesituationen på det regionale arbejdsmarked.

Mens forsiden fokuserer på den ledige arbejdskraft, har bagsiden en række nøgletal om efterspørgslen efter arbejdskraft på det regionale arbejdsmarked.

Med denne opdatering giver bagsiden nu et endnu bedre billede af virksomhedernes efterspørgsel – særligt hvor de regionale virksomheder oplever mangel og paradoksproblemer. I den nye version er følgende nye informationer tilføjet bagsiden:

  • De 10 stillingsbetegnelser, hvor flest ledige udbyder deres arbejdskraft (hentet fra Jobnet CV'er), giver et billede af udbuddet regionalt i RAR-området.
  • Stillinger, som virksomhederne regionalt rekrutterer forgæves til i dag: De 10 udvalgte stillinger, som virksomhederne i RAR-området oplever at rekruttere forgæves til, dækker både stillinger, som ledige i jobcenteret udbyder deres arbejdskraft inden for (paradoksstillinger), og stillinger med få eller ingen ledige (stillinger med mangel på ledig arbejdskraft).
  • Antallet af opslåede stillinger de seneste tre måneder er udvidet til at dække de 25 stillingsbetegnelser med flest jobopslag i RAR-området

Værktøj til vejledning i den jobrettede samtale

Jobbarometeret kan downloades fra star.dk og anvendes i samtalen med den ledige. På den måde har sagsbehandler og ledig et fælles udgangspunkt til at drøfte den lediges muligheder for at få job.

Jobbarometret er brugbart, når der skal vejledes om jobmuligheder, mobilitet (geografisk eller fagligt) eller som afsæt for en snak om opkvalificering, kurser eller lign. Dette uanset om den ledige er nyledig, dimittend, langtidsledig eller jobparat kontanthjælpsmodtager.

Jobbarometerets forside opdateres løbende med oplysninger om, hvilke job de ledige i jobcenteret er arbejdssøgende inden for. Bagsiden af Jobbarometeret giver et billede af det regionale arbejdsmarked og virksomhedernes efterspørgsel.

Fremover vil Jobbarometeret blive opdateret den sidste hverdag i måneden. Næste gang er torsdag d. 1 februar 2018.

Find dit Jobbarometer