Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Nye regler om fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde for dagpengemodtagere mv.

03-01-2018

Den 1. januar 2018 trådte der nye regler i kraft vedr. fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde.

En ny lovændring udmønter aftale om nye regler om fradrag i forbindelse med frivilligt arbejde. Aftalen er derudover udmøntet i §§ 11 og 13 i bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge samt tilhørende vejledning, for så vidt angår dagpengemodtagere.

Aftalen er yderligere udmøntet i bekendtgørelse om fleksydelse, bekendtgørelse om fradrag i efterløn, bekendtgørelse om ledighedsydelse og bekendtgørelse om kompensation efter seniorjob.

Ændringerne vedrører bl.a. følgende forhold:

  • Ændring af definitionen af, hvad der forstås som en frivillig organisation, forening eller lignende.
  • Ændring af timegrænsen for frivilligt, ulønnet arbejde uden fradrag i ydelsen til hhv. 44/65 timer om måneden for modtagere af dagpenge/efterløn.
  • Modtagere af kompensation i seniorjobordningen følger reglerne for dagpengemodtagere.
  • Modtagere af ledighedsydelse eller fleksydelse kan ubegrænset udføre frivilligt, ulønnet arbejde i en frivillig organisation uden fradrag.

Lovændringen kan findes på retsinformation.dk:

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om fleksydelse (nyt vindue)