Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Tilskud til voldsforebyggelsespakker kan søges fra 24. januar 2018

04-01-2018

Ligesom i 2017 er der afsat 5 mio. kr. i 2018 til at videreføre voldsforebyggelsespakker på Beskæftigelsesministeriets område til hospitaler, døgn- og hjemmepleje, lærere, politi og fængsler.

I aftalen om satspuljen for 2017 på Beskæftigelsesministeriets område er der afsat 5 mio. kr. i hvert af årene 2017 og 2018 til voldsforebyggelsespakker.

Voldsforebyggelsespakker er foruddefinerede forløb, som arbejdspladser skal følge for at forebygge og lære at håndtere episoder med vold og trusler. Forebyggelsespakkerne er udviklet af Arbejdstilsynet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i regi af Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Ansøgningspuljen om voldsforebyggelsespakkerne udmeldes på star.dk mandag den 22. januar kl. 12.00, og der kan søges om tilskud fra onsdag den 24. januar 2018 kl. 12.00.

Målgruppen for voldsforebyggelsespakkerne er ansatte på arbejdspladser inden for følgende institutioner:

  • Hospitaler
  • Døgninstitutioner og hjemmepleje
  • Lærere
  • Politi
  • Fængsler.

Virksomheder indenfor de fem områder kan løbende søge om tilskud efter ”først til mølle”-princippet indtil den 6. april 2018 kl. 12.00, eller indtil bevillingen er opbrugt. Der er begrænsninger i antallet af forebyggelsespakker, som den enkelte arbejdsplads kan søge om tilskud til. Dette vil fremgå nærmere i puljeopslaget.