Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Evalueringen af projekt jobrettet samtale 2 viser gode resultater

18-10-2018

Evalueringen af projekt Jobrettet samtale 2 viser, at de deltagende jobcentre har opnået en række positive resultater.

En evaluering af projekt Jobrettet samtale 2 viser, at de medvirkende jobcentre har opnået positive resultater og har styrket gennemførelsen og kvaliteten af de jobrettede samtaler.

18 jobcentre har deltaget i projektet, og det generelle billede er, at de har opnået, at samtalerne er blevet mere meningsfulde og jobrettede, og at samtalerummet er blevet åbnet.

Medarbejderne i projektet anvender i stigende grad inddragende samtaleteknikker og viden om det lokale arbejdsmarked til at skabe resultater for borgerne. Samtidig er borgerens anvendelse af digitale værktøjer løftet markant. Endeligt er der sket en kulturændring, som har styrket jobcentrenes læringskultur.

Andre kommuner, der vil arbejde med jobrettede samtaler, kan hente inspiration i hovedrapporten, som giver svar på tre spørgsmål: Hvad er den jobrettede samtale? Hvordan tilrettelægges jobrettede samtaler med god kvalitet? Hvordan implementeres jobrettede samtaler?

Hovedformålet med projekt Jobrettet samtale 2 har været at medvirke til, at flere ledige kommer i job. Midlet har været at gennemføre meningsfulde jobrettede samtaler med de ledige.

Den jobrettede samtale består af tre kerneelementer: Inddragende samtaleteknik, arbejdsmarkedsviden og digitale værktøjer. Metoden i den jobrettede samtale er udviklet og afprøvet i to projekter, der er gennemført i hhv. 2015 og 2017.

Evalueringen består af en hovedrapport, tre delanalyser og et metodebilag.

Evaluering af projekt Jobrettet samtale 2