Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Kommunernes brug af lægeattester for kontanthjælpsmodtagere er undersøgt

09-10-2018

Der er gennemført en undersøgelse af lægeattester på kontanthjælpsområdet og udarbejdet en inspirationsguide til kommunerne om brugen af lægeattester.

Der er en stigende opmærksomhed på kommunernes brug af lægeattester i kontanthjælpssager. Derfor er der nu gennemført en undersøgelse af kommunernes indhentning og brug af lægeattester på kontanthjælpsområdet.

Centrale konklusioner fra undersøgelsen

Typiske sager og situationer, hvor der indhentes lægeattester

For aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere bliver der i gennemsnit indhentet tre lægeattester om året. Den hyppigst anvendte af dem er statusattest (LÆ 125) til praktiserende læge. I knap halvdelen af sagerne fremgår det ikke, hvilken situation lægeattesten er indhentet i – dog indhentes lægeattester næsten aldrig, fordi borgeren fritages fra enkelte tilbud fra jobcenteret, fx ved sygdom.

Sagsmængde har betydning for antallet af sager, hvor der er forskel på vurderingen af borgeren

Den enkelte sagsbehandlers sagsmængde har betydning for evt. uoverensstemmelse mellem sagsbehandlerens og lægens vurdering af borgeren. En stor sagsmængde hos sagsbehandleren indikerer en højere grad af uoverensstemmelse, og at der indhentes flere lægeattester. Sagsbehandlerne vurderer, at de i otte pct. af sagerne på deres aktuelle sagsstamme har lægeattester, som ikke stemmer overens med deres egen oplevelse af borgeren. Sagsbehandlerne i undersøgelsen oplever ikke mistillid til specifikke læger eller snyd med lægeattester.

Håndtering af forskel på lægens og sagsbehandlerens vurdering af borgeren i attestsamarbejdet

Der eksisterer sjældent en fast praksis eller nedskrevne retningslinjer i jobcentrene for, hvordan uoverensstemmelser skal håndteres. Derfor er der også meget stor forskel på, hvordan sagsbehandlerne konkret håndterer sager med uoverensstemmelse.

Undersøgelsen omfatter en spørgeskemaundersøgelse blandt landets jobcentermedarbejdere, der arbejder med aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, foruden en række interview og sagsgennemgange i jobcentrene.

Rapport: Undersøgelse af lægeattester på kontanthjælpsområdet (pdf) (nyt vindue)

I inspirationsguiden kan du læse om:

  • rollefordelingen i samarbejdet mellem kommune, læge og borger
  • fokuspunkter, når sagsbehandler anmoder om lægeattester
  • inspiration til kommune og ledelse i at understøtte det socialt-lægelige samarbejde.

Inspirationsguide om brugen af lægeattester på kontanthjælpsområdet (pdf) (nyt vindue)