Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Aftale om at sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomheder

29-11-2018

Forligskredsen bag beskæftigelsesreformen har indgået en aftale om en række målrettede opkvalificeringsinitiativer for at afhjælpe mangel på kvalificeret arbejdskraft.

Forligskredsen bag beskæftigelsesreformen (Regeringen, DF, S, RV) har den 29. november 2018 indgået en aftale om, at der iværksættes en række målrettede opkvalificeringsinitiativer i 2018, der skal forebygge mangel på arbejdskraft. Der er bl.a. afsat finansiering til fem nye ansøgningspuljer. Ansøgningsfristen er 12. dec. 2018 kl. 12.00.

Der er allerede mangel på kvalificeret arbejdskraft i flere brancher og i flere områder af landet. Antallet af faggrupper, hvor der er omfattende mangel, er på det højeste niveau i ti år, og der er rundt om i landet meldinger om mangel inden for mere end 160 faggrupper. Det er afgørende, at virksomhederne kan blive ved med at rekruttere den nødvendige arbejdskraft, så de kan holde gang i væksten og skabe flere arbejdspladser. Samtidig har færre ledige end forventet benyttet sig af muligheden for at styrke deres kompetencer via et uddannelsesløft.

Læs mere om de fem puljer under puljeopslagene:

10 mio. kr. til pulje om opkvalificering af ledige til job indenfor transportområdet.

25 mio. kr. til at sikre en tidlig, jobrettet indsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere.

15 mio. kr. til at styrke jobcentrenes indsats overfor for ledige, der mangler basale læse-, skrive- og regnefærdigheder samt ledige, som er ordblinde.

20 mio. kr. til uddannelsesambassadører, der sikrer, at flere ledige tager en erhvervsuddannelse via puljen til uddannelsesløft.

17 mio. kr. til virksomhedsservicepulje til bedre match mellem virksomheder og ledige.

Bl.a. kommuner, a-kasser og uddannelsesinstitutioner kan søge om tilskud til at gøre en ekstra indsats for at løfte kompetenceniveauet blandt ledige, sikre bedre match samt en tidlig indsats overfor ledige.