Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ny analyse af kommunernes rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen

02-11-2018

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har fået udarbejdet en analyse, som viser antallet af borgere på offentlig forsørgelse én kommune kan forvente, på baggrund af dens rammevilkår

Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) har på vegne af STAR udarbejdet en analyse af kommunernes rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen for 2016, som viser hvilke kommuner, der har de vanskeligste eller mest favorable rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen. Analysen er beregnet på baggrund af statistiske modeller der estimerer antallet af borgere på offentlig forsørgelse givet kommunernes rammevilkår.

Kommunernes rammevilkår er i analysen bestemt af to forhold: Udbud og efterspørgsel. Udbud omhandler borgerne, som bor i kommunen, og deres karakteristika. For eksempel deres uddannelsesniveau, om de er blevet anbragt som børn og antallet af lægebesøg. Efterspørgsel består af forhold der har betydning for, hvor let det er at finde job, og omhandler lokale arbejdsmarkedsforhold, såsom antallet af jobopslag i pendlingsområdet og hvilke brancher der kendetegner pendlingsområdet.

VIVE-analysen viser, at kommunerne har forskellige rammevilkår på tværs af de fem forskellige ydelsestyper: Arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp mm., sygedagpenge, førtidspension mm. og alle ydelser under ét. For eksempel ses det, at samtlige af de større byer (København, Aarhus, Aalborg og Odense) har vanskelige rammevilkår, når det kommer til Arbejdsløshedsdagpenge, mens Vestegnskommunerne har vanskelige rammevilkår i forhold til kontanthjælpsområdet.

Rapport: Kommunernes rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen - Analyse for offentlige forsørgelsesydelser i 2016

Ny benchmarking model af kommunernes resultater på beskæftigelsesområdet

VIVE-analysen anvendes i beskæftigelsesministeriets nye benchmarking model til at opgøre antallet af personer på offentlig forsørgelse, som en given kommune kan forvente at have på baggrund af kommunens rammevilkår. I Beskæftigelsesministeriet benchmarking model sammenholdes dette med antallet af borgere som den enkelte kommune faktisk har på offentlig forsørgelse.

Beskæftigelsesministerens benchmarking af kommunerne skal sikre større fokus på kommunernes resultater på beskæftigelsesområdet, og giver kommunerne mulighed for at få inspiration af de kommuner, som klarer sig godt på trods af deres rammevilkår.

Benchmarking på bm.dk: Hvilke kommuner gør det godt? (nyt vindue)